Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban chấp hành TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư TW

10:14 16/10/2021

Sáng 15/10/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu Công an các địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP; Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP; lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng và giao Ban Chấp hành Trung ương khóa mới xem xét sửa đổi một số nội dung cho phù hợp. Thực hiện chủ trương trên, ngày 30/7/2021 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ngày 28/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 

Ngay sau Hội nghị này, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung được quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; trong đó nêu rõ, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024…

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm…

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí Thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng...

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP quán triệt các nội dung sau hội nghị

* Sau khi hội nghị kết thúc, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương tổ chức quán triệt nội dung của hội nghị, trọng tâm là quán triệt Kế hoạch số 370, Kế hoạch số 817 và Kế hoạch số 868 của Ban thường vụ Thành ủy; rà soát các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI. 

Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu các cấp ủy quán triệt đến tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên Công an các đơn vị, địa phương về chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về các nội dung cốt lõi của Đại hội XIII của Đảng, nhất là về những mục tiêu trọng tâm, mục tiêu cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông