Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố: Bế giảng hai lớp bồi dưỡng chính trị và kiến thức về Đảng đợt 2-2018

09:05 21/10/2018

Chiều 19-10, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết, trao giấy chứng nhận đối với các học viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 2-2018. Đồng chí Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

Biểu dương học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập

Theo báo cáo tổng kết, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 95 học viên, lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 150 học viên. Trong đó, trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 85,6% đối với lớp đảng viên mới và 79,7% với lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Tại khóa học, các đảng viên mới được truyền đạt nội dung các chuyên đề gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên… Các đối tượng kết nạp Đảng được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH, Điều lệ Đảng CSVN và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên…

Đánh giá của Ban tổ chức các lớp học cho thấy, các học viên đã tích cực trao đổi bài nhằm hiểu sâu sắc những vấn đề nghiên cứu. Qua kiểm tra, lớp đảng viên mới có 20 học viên đạt loại giỏi, 53 học viên đạt loại khá; lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 35 học viên đạt loại giỏi, 102 học viên đạt loại khá. Đảng ủy khối đã tổ chức trao chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu, đồng thời biểu dương 15 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông