Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố: Tổ chức 96 điểm cầu quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

18:05 16/08/2022

Sáng 16-8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 96 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối.
Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy quán triệt, làm rõ những nội dung cơ bản, điểm mới về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 4 nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: Nghị quyết số 18 -NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng ban tuyên giao Thành ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nêu rõ: Những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết lần này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của Nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh, trong đó có sự ảnh hưởng không nhỏ của các doanh nghiệp thuộc Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Đỗ Quang Khoa phát biểu tại Hội nghị

          Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII sâu, rộng tới các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động, gắn với thực tiễn của mỗi dơn vị, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông