Đấu giá ngày 13-8-2019

  08:00 13/08/2019

  Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô – CN Hải Phòng tổ chức đấu giá tài sản sau:

  TS: QSD đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 1078 m2 thửa đất số 364A, TBĐ số 07 tại thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Giá khởi điểm: 4.152.600.000 đồng ( Bốn tỷ, một trăm năm mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng); Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng; Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

  Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

   (Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ bán đấu giá).

  Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 13/08/2019 đến  03/09/2019; Xem tài sản: 22/08/2019 đến 23/08/2019 (trong giờ hành chính); Nộp tiền đặt trước: Từ 04/09/2019 đến 05/09/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 06/09/2019; Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô – Chi nhánh Hải Phòng; Địa chỉ: số 6/1 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0913 206826.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông