Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các đoàn thể

11:11 02/08/2018

Bám sát Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy, Giám đốc CATP, các cơ quan đoàn thể thành phố và Bộ Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP tiếp tục phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung, phương pháp phù hợp gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc; nhân rộng có hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ nghiệp vụ” trong tuổi trẻ CATP; tổ chức hoạt động thiết thực phát huy vai trò của đoàn thể trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP còn kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông