Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

21:50 19/08/2018

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09-02-2018 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang có nhiều chuyển biến tích cực. Quy trình tổ chức tang lễ được đơn giản hóa, nhiều thủ tục lạc hậu như: ca kèn, cúng gọi hồn, yểm bùa, lăn đường, đội cầu… cơ bản đã được loại bỏ. Hình thức cải táng, điện táng văn minh, chống ô nhiễm môi trường đã và đang được xã hội tiếp nhận, đồng tình.

Các lễ hội trên địa bàn thành phố được tổ chức tạo không khí vui tươi, lành mạnh

Việc tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố những năm qua vui tươi, lành mạnh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo không khí vui tươi, hào hứng, trang trọng, tiết kiệm, không để xảy ra những vấn đề phức tạp. Một số quận, huyện đã đầu tư nhiều công sức, thời gian, vật chất để tổ chức phục dựng lại các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Minh Thề, Lễ hội Vật cầu Kim Sơn (huyện Kiến Thụy), Lễ hội Từ Lương Xâm (quận Hải An)…

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước ở thành phố và các địa phương, đơn vị đều được tổ chức bằng nghi thức giản dị, tiết kiệm, trang trọng, thiết thực.

Các hoạt động từ thành phố đến cấp cơ sở đều xin ý kiến, chủ trương cấp có thẩm quyền và tổ chức trong phạm vi cho phép, chỉ tập trung vào các năm tròn, năm chẵn.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông