Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng của thành phố

18:38 05/08/2020

Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp triển khai hoạt động Tổ công tác giải quyết trình tự, thủ tục các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố vào chiều 5-8. Cùng dự có các thành viên của Tổ công tác.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo danh mục được phân công, Tổ công tác giải quyết trình tự, thủ tục các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố phụ trách 10 dự án đang triển khai và 13 dự án đang đề xuất, nghiên cứu đầu tư. Tại cuộc họp, các thành viên của Tổ công tác là đại diện các ngành Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT, Tài nguyên Môi trường và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã tham gia ý kiến về Quy chế hoạt động của Tổ công tác như địa điểm làm việc, nhiệm vụ của Tổ giúp việc, sự phối hợp của các thành viên, Sở, ngành chủ trì đối với từng dự án, tiến độ thực hiện…

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định: Mục tiêu của Quy chế hoạt động Tổ công tác là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố, do vậy trụ sở làm việc của Tổ công tác là tại Uỷ ban nhân dân thành phố. Thành viên của Tổ công tác là các đồng chí Phó Giám đốc các Sở, ngành sẽ linh hoạt trong việc vừa giải quyết thủ tục, trình tự, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong danh mục phụ trách, vừa đảm nhiệm các phần việc được phân công tại Sở, ngành mình. Bổ sung thêm một đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương là thành viên của Tổ công tác. Trước mắt, Tổ giúp việc kết nối chặt chẽ với các thành viên của Tổ công tác tập trung thực hiện các dự án đã được phân công, sau đó sẽ bổ sung các dự án quan trọng có sử dụng ngân sách. Sau khi bổ sung, hoàn thiện, thành phố sẽ sớm ban hành chính thức Quy chế hoạt động của Tổ công tác giải quyết trình tự, thủ tục các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố.

KO 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha