Đề án tổng thể về chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng sau năm 2030

21:46 22/05/2020

Chiều 22-5, đồng chí Nguyễn Xuân Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án tổng thể về chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng sau năm 2030. Cùng dự có các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Qua nghe cơ quan tư vấn trình bày Đề án và các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đánh giá cao cơ quan tư vấn lập Đề án đã tiếp thu giải trình được ý kiến của các Sở ngành, địa phương, các chuyên gia và nhà khoa học… Đồng chí yêu cầu Sở Giao thông vận tải sớm tham mưu đề xuất UBND TP thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề án, trong quá trình đó tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện Đề án, đặc biệt cần lưu ý đến vấn đề số liệu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình kết luận tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình kết luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình, hiệu chỉnh số liệu chính xác và đồng nhất, về phía cơ quan chuẩn bị Đề án khi đưa số liệu ra phải có chú thích trích dẫn cụ thể. Các Sở, ban, ngành thành phố cần xác định đây là dự thảo Đề án của UBND thành phố trình HĐND thành phố, do đó cần phối hợp chặt chẽ rà soát lại các căn cứ pháp lý để triển khai, xây dựng thành lộ trình cụ thể để bảo đảm tiến độ.

Theo đánh giá khảo sát của cơ quan tư vấn, kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thành phố Hải Phòng hiện chưa đồng bộ, thiếu kết nối tới các Khu đô thị mới; Cảng biển Hải Phòng đã có những bước phát triển đột phá, tuy nhiên hàng hóa chủ yếu thông qua đường bộ (khoảng 80%) nên thường xuyên gây ùn tắc trên các tuyến đường kết nối; cùng với đó, tình trạng tăng trưởng các phương tiện giao thông cá nhân gây áp đối với hạ tầng giao thông; trong đó hoạt động vận tải hành khách công cộng hoạt động chưa hiệu quả, chưa thu hút được người dân sử dụng…

Đơn vị tư vấn trình bày đề án chống ùn tắc giao thông tại TP. Hải Phòng
Đơn vị tư vấn trình bày đề án chống ùn tắc giao thông tại TP. Hải Phòng

Đề án tổng thể về chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng sau năm 2030 do Sở Giao thông Vận tải chủ trì, đơn vị tư vấn lập đề án là Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải.

Mục tiêu của Đề án nhằm đề xuất các giải pháp chống ùn tắc giao thông một cách cụ thể, khoa học và thiết thực, có tính khả thi phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực của hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến và phân kỳ đầu tư để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn của thành phố.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông