Đề nghị tăng mức giá đất của 821 đoạn đường, phố

15:02 09/12/2009

Thực hiện chủ trương về triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2010, SởTNMT đã có Tờ trình số 480 về việc phân loại đường phố và bảng giá cácloại đất trên địa bàn TP.

Kết quả điều tra năm 2010, toàn TP có tổng số 1201 tuyến đường, phố, ngõ được đưa vào bảng giá đất, trong đó, khu vực 7 quận có 561 tuyến đường, phố; khu vực ngoại thành thuộc 8 huyện có 640 tuyến đường, ngõ.

Trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, các ngành chuyên môn tiến hành khảo sát thực tế, xem xét và thống nhất đề nghị: Giữ nguyên mức giá của 251 đoạn đường, phố; đề nghị giảm mức giá đất ở tại 9 đoạn đường phố; bổ sung mức giá của 120 đoạn đường phố và 821 đoạn đường phố có mức giá đề nghị tăng.

Đối với những đoạn đường, phố đề nghị mức giá tăng, có 17 tuyến đường, phố tăng từ 4% đến dưới 11%; 325 tuyến đường phố tăng từ 11% đến 30%; 272 tuyến đường, phố tăng từ trên 30% đến 50%; tăng trên 50% đến 70% là 60 tuyến đường, phố; tăng trên 70% đến 100% là 90 tuyến đường, phố và tăng từ trên 100% đến 233% là 57 tuyến đường, phố.

Mức giá tăng cá biệt từ trên 100% đến 233% đối với một số tuyến đường, phố là do có sự đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp đường và một số phường mới thuộc quận Đồ Sơn, Hải An...

Riêng, giá đất ở quận Dương Kinh được giữ nguyên so với năm 2009, do từ thời điểm 2009 đến nay, giá đất ở đây cơ bản ổn định hoặc có tăng thì với tỷ lệ thấp.

Về giá đất nông nghiệp, mặc dù một số địa phương có kiến nghị tăng, song sau khi thảo luận, các ngành thống nhất đề nghị: Giữ nguyên vị trí, bảng giá đất nông nghiệp năm 2010 trên toàn TP theo mức giá đất nông nghiệp năm 2009.


KIM OANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông