Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: Khuyến nông trong vai trò kết nối sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

13:42 14/11/2022

Sáng 11-11, tại Khách sạn Hanvet, Khu I, phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở NN&PTNT Hải Phòng tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Khuyến nông trong vai trò kết nối sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị”. Dự diễn đàn có các đồng chí: Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; đại diện một số Cục, Vụ, Viện, Trung tâm Khuyến nông quốc gia và một số đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT; đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông và nông dân điển hình của 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La.
Các đại biểu tham dự diễn đàn

Phía Hải Phòng có Phó Giám đốc Sở NN&PTNT-Nguyễn Ngọc Tuất; đại diện Văn Phòng UBND TP, Hội nông dân, Liên minh HTX thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, cơ quan đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT; Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, quận, các doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân tiêu biểu, trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia, nhất là đối với nông dân, góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất theo hợp đồng.

Với tầm quan trọng đó, Chính phủ rất qua thâm, thúc đẩy hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp bằng các cơ chế, chính sách phù hợp. Tính đến hết năm 2021, cả nước có 6.925 chuỗi liên kết nông nghiệp hoạt động hiệu quả tập trung vào 3 lĩnh vực gồm: chuỗi liên kết do các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác thực hiện; chuỗi liên kết có chứng nhận an toàn thực phẩm, chuỗi liên kết theo Nghị định 98...

Tại Hải Phòng, thành phố đã có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nên hình thành được nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hoá, hỗ trợ triển khai xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung với trên 20.000 ha sản xuất nông sản theo hướng hàng hoá.

Đóng góp vào những thành công trong xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ khuyến nông. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát triển các chuỗi giá trị này vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế khi quy mô sản xuất nông nghiệp tại các địa phương còn nhỏ, manh mún; tỷ lệ ứng dụng KHCN chưa cao. Trong khi đó, một bộ phận nông dân vẫn quen với tập quán canh tác cũ; thiếu những HTX, doanh nghiệp đủ năng lực để đứng ra liên kết sản xuất với nông dân.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan tình hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đặc biệt là vai trò của công tác Khuyến nông trong kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị; cơ hội và thách thức cho hàng nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm giữa các địa phương, các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp, HTX, tổ chức cá nhân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, hướng đến việc thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy, cách thức tổ chức sản xuất gắn với thị trường, hợp tác liên kết trong sản xuất nông nghiệp để từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Đồng thời, làm rõ vai trò của Khuyến nông và công tác khuyến nông trong tư vấn, chuyển giao, kết nối sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra bước đột phá trong tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa, tạo mối liên kết giữa nông dân - khuyến nông - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà quản lý; gắn sản xuất với thị trường, hội nhập phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Cũng nhân dịp này, các đại biểu đã cùng nhau tham quan mô hình ứng dụng Ozon và tia cực tím xử lý nước nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng 3 giai đoanh gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành (Dương Kinh).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông