Điều lệnh là sức mạnh CAND: Phòng PC54 - CATP nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

10:07 30/05/2017

Từ đầu năm đến nay, Phòng PC54 - CATP luôn chú trọng công tác XDLL, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường quản lý CBCS theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Công an, gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động. Đơn vị đã duy trì hiệu quả mô hình: “Phòng tiếp dân văn minh, thân thiện”, bố trí cán bộ tiếp dân nghiêm túc về tư thế, lễ tiết tác phong, tiếp đón nhân dân chu đáo, ân cần; hướng dẫn cụ thể, giải thích rõ ràng và giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác.

Chỉ tính trong quý 1, đơn vị đã tiếp 105 lượt công dân đến làm việc, được nhân dân đánh giá cao về tinh thần, thái độ phục vụ. Bên cạnh đó, mô hình “Tiếp nhận và giải quyết giám định số khung, số máy phương tiện giao thông của công dân làm thủ tục sang tên đổi chủ” tiếp tục được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, đơn vị đã tiếp nhận, giám định 435 xe máy, xe ô tô các loại bảo đảm đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của nhân dân…

Ngoài ra, nhờ làm tốt các mặt công tác XDLL, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quý 1 đã thực hiện 35 vụ khám nghiệm hiện trường các loại, giải quyết 773/1.335 trưng cầu, yêu cầu giám định; hoàn thành 45 yêu cầu, xây dựng 865 ảnh về kỹ thuật hình sự, góp phần cùng toàn lực lượng CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm hình sự, bảo vệ ANTT trên địa bàn thành phố.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông