Đoàn công tác Ban tuyên giao Trung ương làm việc tại Hải Phòng

09:26 03/12/2021

Sáng 1-12, đoàn công tác của Ban tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2021.

Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy...

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố Hải Phòng đã triển khai hiệu quả các hoạt động, đạt được kết quả khá toàn diện, chủ động tích cực trong công tác tham mưu giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, đáng chú ý là: tham mưu về công tác tư tưởng; thẩm định các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp; tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo…

Các hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đổi mới với nhiều hình thức linh hoạt, sinh động, bám sát diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng bộ các loại hình như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, hoạt động văn học – nghệ thuật… kịp thời phản ánh tình hình và đề xuất giải pháp giúp các cấp ủy xử lý những vấn đề nổi cộm phát sinh trên địa bàn thành phố, đồng thời tuyên truyền kịp thời về Nghị quyết và việc thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Đặc biệt, thành phố đã có một số cách làm hay, sáng tạo phù hợp, hiệu quả trong tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Thành ủy Tràn Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn và các thành viên trong đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Hải Phòng, nhất là trong việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết các của Đảng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, thành phố cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… cùng với các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bám sát, sự chỉ đạo của Trung ương và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để chỉ đạo, định hướng công tác tuyên giáo tham gia phòng chống dịch.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ, hệ thống tuyên giáo thành phố đã có những đóng góp rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân để người dân ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố.

Đồng chí tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác đối với công tác tuyên giáo của thành phố và khẳng định, đây là những ý kiến quan trọng để thành phố lưu ý trong quá trình triển khai đối với những nhiệm vụ sắp tới.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông