Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại Hải Phòng

20:59 09/08/2019

Sáng 9-8, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP chủ trì buổi tiếp đoàn Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Triệu Văn Cường làm trưởng đoàn làm việc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Cùng dự có Ban Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng, phó phòng về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân BìnhPhó Chủ tịch Thường trực UBNDTP chủ trì buổi tiếp đoàn Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Triệu Văn Cường làm trưởng đoàn làm việc

Sở Nội vụ trong những năm qua đã tham mưu với Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố triển khai hiệu quả các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Nội vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Sở Nội vụ khi xây dựng và phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hàng năm của thành phố luôn bám sát mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ theo quy định.

Công tác bồi dưỡng CBCCVC được quan tâm cả về số lượng cũng như chất lượng; được thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng, đáp ứng yêu cầu thực tế nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Đảm bảo khi được bổ nhiệm ngạch CCVC và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định. Thành phố luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại biểu HĐND.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nêu những vấn đề trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC từ thực tiễn địa phương tới đoàn công tác Bộ Nội vụ. Đóng góp ý kiến, cần phải tiếp tục phân rõ các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng; làm rõ trách nhiệm duyệt khung chương trình đào tạo; giáo trình đào tạo bồi dưỡng hiện tại đã cũ, đề xuất xem xét, xây dựng giáo trình phù hợp; đội ngũ giáo viên hướng dẫn giảng dạy phải có kỹ năng, có trách nhiệm cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo được chuẩn hoá; làm rõ tiêu chí quản lý đào tạo, đối tượng đào tạo cần phải được quan tâm, làm chặt chẽ xác định các đối tượng cần được bồi dưỡng.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hải Phòng thời gian qua trong đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị trong thời gian tới thành phố tiếp tục tập trung hoàn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo chức danh.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; tập trung kiểm tra, kiểm soát công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ rõ cần phải nhận thức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chi bộ là trọng tâm. Trên cơ sở nội dung đã thảo luận, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá gửi cho thành phố Hải Phòng tiếp thu thực hiện.

NHẬT LAM

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông