Đoàn công tác Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

10:02 10/08/2022

Chiều 9/8, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dẫn đầu đoàn Đại biểu Học viện làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về Trường chính trị chuẩn. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

          Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2020 - 2022: Năm 2020, tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố đạt 485/502 lớp (=96,6% kế hoạch năm), số học viên tham gia đạt 69.524/55.753 lượt học viên (=124,7%) vượt hơn so với dự kiến.

          Năm 2021, tổng số các lớp duy trì và các lớp khai giảng mới toàn thành phố đạt 547/507 lớp (đạt 107,9%, tăng 7,9% so với kế hoạch), số học viên đạt 77.932/55.628 lượt học viên (đạt 140,1%, tăng 40,1% so với kế hoạch). Năm 2022, theo kế hoạch thực hiện tối thiểu đạt 502 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với chỉ tiêu tối thiểu đạt 55.131 lượt học viên.

          Đa số cán bộ, công chức, viên chức sau khi được cử đi đào tạo và bồi dưỡng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, công tác; bảo đảm được các tiêu chuẩn, điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng cơ cấu vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

          Về công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến nay, theo chuẩn mức 1, Trường Chính trị Tô Hiệu đã triển khai thực hiện đạt thêm được 2 tiêu chí, nâng tổng số đạt được là 41/55 tiêu chí, còn 14 tiêu chí chưa đạt; theo chuẩn mức 2 đã đạt thêm 2 tiêu chí, nâng tổng số đạt được là 33/65 tiêu chí, còn 32 tiêu chí chưa đạt.

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả tích cực của TP Hải Phòng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua. Khẳng định kết quả đó đã góp phần để đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu lề lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Từ đó đóng góp hiệu quả vào thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ công cuộc phát triển của TP Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc triển khai thực hiện Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 633-QĐ/TU về phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn”, phấn đấu để Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024 và chuẩn mức 2 giai đoạn 2025-2030.

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thành ủy Hải Phòng tiếp tục tập trung cao, tìm rõ nguyên nhân khắc phục triệt để những hạn chế tồn tại, chủ động hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

          Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương pháp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là chất lượng đội ngũ làm công tác giảng dạy của Trường Chính trị Tô Hiệu, coi trọng giáo trình, giáo án trên cơ sở kết hợp thành quả của thế giới, của trong nước và thực tiễn địa phương, để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm sát sao của Thành ủy Hải Phòng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Hải Phòng sẽ có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

          Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thống nhất cao với những ý kiến đánh giá của các thành viên trong Đoàn công tác. Khẳng định đây là cơ sở, là nền tảng và điều kiện quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

          Đồng chí trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, và các thành viên trong Đoàn công tác của Học viên đã luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Thành ủy Hải Phòng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời tiếp thu những ý kiến tại buổi làm việc, hướng tới kịp thời cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác cán bộ.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông