Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng: Giám sát nhiều nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các sở, ngành

15:27 29/04/2022

Sáng 29-4, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng pgis giai đoạn 2016-2021 tại một số sở, ngành. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

                                               

                         Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì cuộc giám sát

Lãnh đạo 4 sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT bảo cáo các nội dung liên quan tới thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm qua. Trong đó, tập trung vào thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đối với các dự án đầu tư công; quản lý vốn ngân sách; quản lý tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp…

                                     

                                                 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Long phát biểu

   Theo đó, các sở tập trung tham mưu, đề xuất với thành phố các trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư; từ danh mục dự án tới bố trí vốn; lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách đối với các dự án đầu tư công. 5 năm qua, với sự tham mưu, đề xuất của các sở, các dự án đầu tư công được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bố trí vốn để thực hiện dứt điểm, không để kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

   Thành phố tập trung đầu tư  hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu…, tạo nên sự thay đổi đáng kể về diện mạo thành thị, nông thôn. Việc phân cấp thực hiện dự án đầu tư công bao gồm cấp thành phố và cấp quận, huyện cũng góp phần quan trọng thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí nguồn lực ngân sách. Ngoài ra, các sở cũng tích cực tham mưu với thành phố các giải pháp về CPH doanh nghiệp Nhà nước; thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp; quản lý tài sản công; mua sắm công… Nhờ vậy, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách được nâng cao.

                                       

                                                            Giám đốc Sở Tài chính Lương Văn Công  phát biểu

     Tuy nhiên, theo các sở, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do có sự chồng chéo và một số quy định chưa rõ ràng, khó áp dụng, nhất là trong đầu tư công. Từ đó, đề xuất với Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Đầu tư công và một số quy định trong xác định giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất; phương pháp định giá khi xác định giá khởi điểm;tăng định mức phân bổ khoán chi trong các công sở bảo đảm phù hợp với thực tế; xây dựng thêm các chỉ tiêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả, thiết thực hơn…

                               

                                                     Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Duy Tùng phát biểu

     Các thành viên đoàn giám sát yêu cầu lãnh đạo các ngành làm rõ 25 vấn đề. Cụ thể là tập trung đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công; thực trạng quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của doanh nghiệp Nhà nước; nguyên nhân của các dự án treo gây lãng phí nguồn lực của cả Nhà nước và nhân dân; số dự án dở dang không được bố trí kế hoạch vốn: việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện các dự án giao thông, kết quả tiết kiệm cho ngân sách khi thực hiện các dự án; kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lý do vì sao dự án Khu đô thị mới Ngã Năm-Sân bay Cát Bi kéo dài…

                               

                      Phó chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan tới các dự án đầu tư công

    Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Lã Thanh Tân ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung chu đáo, trách nhiệm của các ngành; làm rõ được nhiều vấn đề Quốc hội, Chính phủ, thành phố và nhân dân rất quan tâm. Đồng chí yêu cầu các sở tiếp thu ý kiến các thành viên đoàn giám sát, tổng hợp,báo cáo bổ sung gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội. Các kiến nghị, đề xuất sẽ được Đoàn tiếp thu, báo cáo Quốc hội, Chính phủ giải quyết./.

                                                                                                                                                         Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông