Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

10:31 02/03/2024

Chiều 1-3, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng họp, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố; Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Văn phòng UBND thành phố…
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị

Năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động của Đoàn và hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu quả cao và góp phần vào thành công chung của các kỳ họp Quốc hội.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu
Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục gắn bó và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội; chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế với Quốc hội, Chính phủ trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng pháp luật.
Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu

Công tác phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

          Tại hội nghị, các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng tham gia nhiều ý kiến, đánh giá kỹ hơn hiệu quả hoạt động và xác định những công việc trọng tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Trong đó, đề cao sự chủ động, phối hợp; lan toả kết quả hoạt động; phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, giữ vững nguyên tắc; phối hợp và trao đổi thông tin với HĐND, UBND các cấp… 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố phát biểu

          Năm 2024, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đề ra các nội dung và chương trình hoạt động cụ thể. Trọng tâm là tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện các chức năng giám sát; góp phần tích cực vào sự thành công của các kỳ họp Quốc hội; xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, nhân dân.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phát biểu

Đáng chú ý, Đoàn tổ chức giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023; về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân trình bày báo cáo hoạt động của Đoàn

Đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung giám sát, khảo sát theo Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và giải quyết đơn thư của công dân…

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chu Hồi phát biểu

          Đồng chí Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng hoạt động rất tích cực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào hiệu quả chung của Quốc hội khóa 15. Tuy nhiên, so với kỳ vọng thì cần phải nỗ lực nhiều hơn; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khẳng định rõ vai trò, vị thế của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi từ thực tế cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thành phố Hải Phòng và đất nước.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới, tinh thần đổi mới, hiệu quả sẽ bao trùm tất cả các hoạt động của Đoàn. Theo đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi thành viên trong Đoàn cần nghiên cứu, đi sâu vào những vấn đề lớn của thành phố đang thực hiện như xây dựng Khu Kinh tế ven biển phía nam; Khu Thương mại tự do; Sân bay Tiên Lãng; tham gia tích cực vào quá trình sơ kết 5 năm thực hiên nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; sơ kết nghị quyết 35 của Quốc hội; việc thực hiện nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ thành phố… Đồng thời tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện, thực hiện các đề án chính quyền đô thị; thành lập thành phố Thủy Nguyên; quận An Dương…

            Về chương trình xây dựng pháp luật, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn; xây dựng chương trình cụ thể; đổi mới cách thức lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, nghị quyết; chú trọng lấy ý kiến chuyên sâu của các chuyên gia…

          Về tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần tổ chức ở quy mô rộng hơn; tăng số lượng cử tri tham gia các cuộc tiếp xúc; tăng số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; có thể tổ chức một số cuộc tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến…

          Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng giám sát, lựa chọn những vấn đề nóng, người dân bức xúc; đi tới tận cùng của vấn đề và chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả tiếp công dân.

            Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu bố trí thời gian tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động của đoàn, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân; tích cực nghiên cứu và tham gia nhiều ý kiến tại các cuộc thảo luận ở các kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc xây dựng quy chế, tăng cường sự phối hợp, bảo đảm đáp ứng tốt nhất hoạt động của Đoàn và từng vị đại biểu Quốc hội./.

                                                                                                                              Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông