Đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH năm 2019

11:41 02/08/2019

Sau 2 ngày (29, 30-7) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, khách quan và khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân toàn tỉnh, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, thông qua 22 nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã đổi mới hình thức, rút ngắn thời gian tổ chức, bước đầu triển khai có hiệu quả mô hình phòng họp điện tử; tập trung nâng cao chất lượng gắn với trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong chuẩn bị các nội dung kỳ họp; điều hành linh hoạt. HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất so với cùng kỳ trong 10 năm gần đây. Thu ngân sách tính đến hết tháng 7-2019 đạt 27.225 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 20.742 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ, thu xuất nhập khẩu đạt 6.483 tỷ đồng, đạt 81% dự toán.

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” được chú trọng triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững sự ổn định để phát triển. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần quan tâm như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp. Kỷ luật, kỷ cương tài chính trên một số nhiệm vụ còn chưa được đảm bảo. Tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án, công trình trọng điểm chưa đáp ứng được yêu cầu. An ninh trật tự, tai nạn giao thông và tai nạn lao động vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó dự đoán.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Một là, để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm theo Nghị quyết Đại hội 14 đề ra từ 11% - 12%, yêu cầu năm 2019 phải đạt trên 11,6%, tạo tiền đề vững chắc để năm 2020 đạt 12,7%. Phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đề ra tại Nghị quyết 150 của HĐND tỉnh và đạt trên 42.500 tỷ đồng (tăng 1.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 33.500 tỷ đồng). Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách, quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khu vực hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, dịch vụ vận tải... HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác giám sát, tái giám sát đối với việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hai là, quản lý chặt chẽ đầu tư công theo Luật Đầu tư công, Chương trình hành động số 13 của Tỉnh ủy và các Nghị quyết số 16, số 38 của HĐND tỉnh. Rà soát toàn diện các dự án được ghi vốn khởi công mới 2019 nhưng đến 15/8/2019 chưa triển khai hoặc vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư để xem xét, kiên quyết điều hòa, điều chuyển vốn cho những mục tiêu cần được ưu tiên hơn nếu xét thấy cần thiết. Đẩy nhanh tiến độ gắn với chất lượng, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, Chương trình 135, Đề án 196, nhất là các công trình hạ tầng giao thông động lực, các dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội...; giảm hoặc không bố trí vốn cho các nhiệm vụ chi phải liên tục điều chuyển vốn trong nhiều năm, gắn với kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư. Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư công giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả tiếp tục thúc đẩy việc tái cơ cấu gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, giữ vững tỷ lệ đầu tư công trên tổng chi ngân sách không thấp hơn giai đoạn 2016 - 2020. 

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, trong đó cần khẩn trương triển khai các nghị quyết có liên quan đến thu hút sinh viên giỏi, giảng viên có trình độ cao tại Trường Đại học Hạ Long được thông qua tại kỳ họp này để từng bước thực hiện mục tiêu trở thành trường đại học có thương hiệu trong toàn quốc và khu vực về các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh (du lịch, thủy sản, ngôn ngữ Nhật, Hàn) trên cơ sở gắn lý thuyết với thực hành, nhà trường với xã hội.

Đồng thời, phấn đấu trong tháng 8/2019, khởi công xây dựng trường Đại học FLC theo mô hình đại học tư thục không lợi nhuận với ba chuyên ngành mũi nhọn là công nghệ cao, du lịch và hàng không nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và khu vực. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tiếp tục quan tâm đến di dân ở các khu vực nguy cơ sạt lở, nguy hiểm; đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất, nhất là lao động khai thác khoáng sản, thi công xây dựng... Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. 

Bốn là, tập trung triển khai mạnh mẽ chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”gắn với tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường. Mở rộng không gian phát triển của thành phố Hạ Long về phía Tây và vùng xung quanh vịnh Cửa Lục; gắn kết phát triển du lịch biển đảo giữa vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long, giữa Vân Đồn - Cô Tô - Móng Cái.

Để tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 141/NQ-HĐND,  số 145/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khắc phục mâu thuẫn giữa hoạt động khai thác khoáng sản với phát triển du lịch, dịch vụ trên cùng địa bàn, giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các dự án khai thác đá vôi, mỏ sét, di chuyển các nhà máy xi măng ven vịnh Cửa Lục, vịnh Hạ Long; lộ trình kết thúc các dự án khai thác than lộ thiên khu vực Hòn Gai theo đúng điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016; định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019.

Sớm có văn bản kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 đối với hai nhà máy xi măng Thăng Long 2 và Hạ Long 2, huyện Hoành Bồ. Đồng thời, nhân kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, trường học, bệnh viện, cán bộ, công chức, viên chức nhân dân của xã đảo gương mẫu đi đầu giảm rác thải nhựa.

Năm là, thực hiện đồng bộ, cụ thể các giải pháp cải cách hành chính; giữ vững chỉ số PCI, PAR Index và cải thiện đồng bộ, thực chất các trục nội dung, chỉ tiêu thành phần để tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ máy quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; giám sát trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tập trung triển khai hiệu quả Đề án chính quyền điện tử giai đoạn II, Đề án xây dựng thành phố thông minh, xây dựng Đề án chính quyền số Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, khiếu nại của công dân, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải; lái xe sử dụng rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, dừng đỗ không đúng quy định, tranh cướp khách gây tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Thường xuyên quan tâm tới nhiệm vụ đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, giữ vững sự ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân; giữ vững khu vực sinh sống hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Với sự xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết với sự đồng thuận cao; là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

NHẬT LAM

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông