Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng): Vận động 5 cặp đôi không tổ chức cưới để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19

18:19 19/04/2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN, Đoàn Thanh niên phường Thượng Lý (Hồng Bàng) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TU của BTV Thành ủy và Kết luận số 18-KL/QU của BTV Quận ủy về thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.
Tuổi trẻ phường Thượng Lý tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, đơn vị đã vận động được 2 cặp đôi tổ chức cưới theo mô hình cưới văn minh. Đặc biệt, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Đoàn phường đã vận động được 5 cặp đôi chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức cưới truyền thống.

Thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10-1-2019 của Trung ương Đoàn về tiếp tục “Tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối làm việc của cán bộ Đoàn, góp phần xây dựng hình ảnh, tác phong cán bộ Đoàn theo hướng “Gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm, sâu sát cơ sở”, BCH Đoàn phường Thượng Lý đã chỉ đạo 100% các Chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 8 điều cán bộ Đoàn nên làm, 8 điều cán bộ Đoàn không nên làm.

Đồng thời tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, các hoạt động tình nguyện, tăng cường việc chia sẻ và xây dựng các tin bài hay, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, công trình phần việc thanh niên đảm nhận trên mạng xã hội facebook nhằm lan tỏa những hành động đẹp, tấm gương sáng để ĐVTN học tập, noi theo.

Cùng với đó, các hoạt động VHVN được đội văn nghệ xung kích duy trì đã khơi dậy phong trào hát các ca khúc cách mạng, xây dựng đời sống văn hoá cộng đồng. Qua đó góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh và định hướng lối sống cho thanh niên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông