Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân năm 2022

17:23 27/02/2022

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh

          Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân.

          2. Phương thức tuyển sinh

          - Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

          - Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK…) đạt học lực giỏi 03 năm học trung học phổ thông phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

          - Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học trung học phổ thông, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

          3. Đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

          - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

          - Công dân trực tiếp đăng ký dự tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

          Khi đến đăng ký dự tuyển, người dự tuyển cần thực hiện theo các nội dung đã được Công an nơi sơ tuyển thông báo. Trường hợp dịch bệnh kéo dài phức tạp, Công an nơi sơ tuyển có thể tiến hành tiếp nhận đăng ký dự tuyển bằng các hình thức phù hợp.

          - Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là hết ngày 25/3/2022.

          4. Tổ chức sơ tuyển

          4.1. Tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

          - Kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển sinh vào lực lượng Công an nhân dân: Căn cứ tài liệu, hồ sơ có liên quan của thí sinh, đơn vị sơ tuyển kiểm tra thông tin cá nhân; học lực, hạnh kiểm tại học bạ, phẩm chất đạo đức, quá trình công tác; kiểm tra sơ bộ tiêu chuẩn sức khỏe; thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

          - Kiểm tra khả năng vận động: Thí sinh được lựa chọn 02 nội dung để kiểm tra trong số các nội dung rèn luyện thể lực gồm chạy 100m; chạy 1500m (đối với nam), chạy 800m (đối với nữ); bật xa tại chỗ; co tay xà đơn. Chỉ tính đạt hoặc không đạt.

          - Chụp ảnh thí sinh.

          - Tiếp nhận đề nghị phúc tra kết quả sơ tuyển của thí sinh để báo cáo Hội đồng sơ tuyển Công an thành phố.

          - Phối hợp với thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi về Hội đồng sơ tuyển Công an thành phố.

          4.2. Tại Hội đồng sơ tuyển Công an thành phố

          - Tổng hợp, duyệt và công khai kết quả sơ tuyển, tiếp nhận đề nghị phúc tra kết quả sơ tuyển, tổ chức phúc tra sơ tuyển, thông báo lại kết quả cho Công an các đơn vị, địa phương.

          - Cấp Giấy chứng nhận sơ tuyển cho thí sinh đạt sơ tuyển.

          - Thẩm định, tập hợp hồ sơ dự tuyển gửi các trường Công an nhân dân.

          5. Nội dung bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an

          - Tên bài thi: Bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới của Bộ Công an.

          - Cấu trúc bài thi gồm 02 phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận. Tổng thời gian làm bài: 180 phút, trong đó phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút.

          - Yêu cầu của bài thi:

          + Phần thi trắc nghiệm bao gồm: kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân; tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình trung học phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh; phần tư duy logic tập trung kiểm tra các kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá, nhận xét của thí sinh phù hợp với lĩnh vực công tác Công an;

          + Phần thi tự luận bao gồm: thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: văn học, nghị luận xã hội hoặc giải toán.

          - Đề thi minh họa được công bố công khai cho thí sinh và xã hội theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

          6. Tổ chức thi

          - Các học viện, trường Công an nhân dân sẽ tổ chức thi theo lịch tuyển sinh chung do Bộ Công an ấn định. Thời gian: sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức 10 ngày.

          - Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, việc tổ chức kỳ thi có thể ảnh hưởng đến công tác phòng dịch,Bộ Công an sẽ căn cứ tình hình cụ thể để quyết định tiếp tục tổ chức thi hoặc không tổ chức thi.

          7. Tổ chức xét tuyển

          7.1. Trường hợp Bộ Giáo dục & Đào tạo tiếp tục chủ trì tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về đề thi, thời gian thi, điểm xét tuyển được sử dụng từ các nguồn sau:

          - Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

          - Kết quả bài thi đánh giá do học viện, trường Công an nhân dân tổ chức chiếm 60% tổng điểm xét tuyển.

          Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

          7.2. Trường hợp dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi của Bộ Công an, điểm xét tuyển được thực hiện như năm 2021, sử dụng từ các nguồn sau:

          - Kết quả học bạ trung học phổ thông chiếm 25% tổng điểm xét tuyển.

          - Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo chiếm 75% tổng điểm xét tuyển.

          Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

          7.3. Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo, không tổ chức kỳ thi của Bộ Công an thì sử dụng kết quả học bạ trung học phổ thông làm điểm xét tuyển tương tự như xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh xét tuyển trong năm 2021.

          8. Mức thu dịch vụ tuyển sinh: 300.000 đồng/thí sinh, trong đó 120.000 đồng là lệ phí sơ tuyển (không bao gồm chi phí khám sức khỏe), 180.000 đồng phục vụ cho công tác tổ chức thi tại các trường Công an nhân dân./.

         

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông