Dồn sức hoàn thành nhiệm vụ KT - XH 5 năm 2006 - 2010

15:02 09/12/2009

Sáng 8-12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, kỳ họp thứ 17-HĐNDTP khoáXIII được khai mạc dưới sự điều hành của các ông, bà: Nguyễn VănThuận-Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐNDTP; Nguyễn ThịNghĩa-Phó Chủ tịch HĐNDTP.

Toàn cảnh lễ khai mạc HĐ ND TP lần thứ 17
Toàn cảnh lễ khai mạc HĐ ND TP lần thứ 17

Nội dung chủ yếu kỳ họp thứ 16-HĐNDTP khoá XIII là: Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết HĐNDTP về các chỉ tiêu, nhiệm vụ KTXH, QPAN thành phố năm 2009 và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp phát triển năm 2010; Quyết định chủ trương, biện pháp giáo dục mầm non thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định quy hoạch hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Phó chủ tịch thường trực UBNDTP Nguyễn Văn Thành trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2009, phân tích các chỉ tiêu KTXH chủ yếu và nêu 5 kết quả nổi bật đã khẳng định: Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm, nỗ lực cao Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã thực hiện được mục tiêu lớn là góp phần cùng cả nước ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội; tình hình KTXH của thành phố vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các ngành và lĩnh vực; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được ổn định.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, UBNDTP dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2010, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên so với năm 2009 với cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 10%, công nghiệp-xây dựng 37%, dịch vụ 53%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13-14%, nông-lâm-ngư nghiệp tăng 5-5,5%; tổng mức hàng hoá bán lẻ tăng 23%; kim ngạch xuất khẩu là 1.940 triệu USD, tăng 15%; tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng trên 9%; sản lượng hàng hoá thông qua cảng 35-36 triệu tấn, tăng 7,7-10,8%; thu ngân sách nội địa trên 5.163 tỷ đồng, tăng trên 14,7%; thu hút trên 4,2 triệu lượt khách du lịch, tăng trên 5%, trong đó khách quốc tế 900 nghìn lượt khách; tỷ lệ tăng dân số ở mức dưới 1%; giải quyết việc làm cho khoảng 4,7 vạn lượt người lao động; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2010 giảm còn 3,86%; tỷ lệ nhân dân nông thôn được cấp nước sạch đạt 91-92%; tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và quản lý hợp vệ sinh trên 90%.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, UBNDTP đã đề ra 9 nhiệm vụ giải pháp với mục tiêu: Tập trung đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế thành phố, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, chủ động phòng ngừa lạm phát; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vâth chất và tình thần của nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng theo quy hoạch xây dựng thành phố cảng, công nghiệp, hiện đại, văn minh; quan tâm công tác giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết tốt các vấn đề xã hội đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững của thành phố.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và toàn thể quân, dân Hải Phòng trong năm 2010 là dồn sức hoàn thành tốt nhiệm vụ KTXH 5 năm 2006-2010, chuẩn bị nhiệm vụ 5 năm 2011-2015, thực hiện tiếp một bước quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị; do đó phải có sự nỗ lực vượt bậc, có bước đổi mới cơ bản và toàn diện về quản lý điều hành, đảm bảo phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kỳ họp thứ 17-HĐNDTP diễn ra trong 3 ngày 8, 9 và 10-12.


NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông