Đồng chí Nguyễn Tường Văn trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

11:20 01/11/2020

Ngày 31-10, dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh trong Lễ chào cờ

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành thời gian thoả đáng để xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 11 báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp; các đại biểu HĐND đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tổng số có 6 ý kiến phát biểu tại hội trường. Với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết

Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện kịp thời các quyết định, chỉ đạo của Trung ương, của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về công tác nhân sự. Kỳ họp đã tiến hành nội dung kiện toàn các chức danh do HĐND tỉnh bầu; theo đó, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã được Bộ Chính trị điều động, giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên (từ ngày 14-10-2020); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Huy Hậu (do nghỉ hưu theo chế độ); đồng thời, tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Tường Văn, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác bầu cử được tiến hành đúng quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, nhất là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức hai con số, đồng thời quyết liệt đẩy mạnh giải ngân, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, với mục tiêu đảm bảo hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao; HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực để bố trí và phân bổ vốn cho dự án đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên đạt 1697 tỷ đồng, bằng 46% tổng mức đầu tư, tạo động lực để quyết tâm hoàn thành dự án vào năm 2021; đồng thời, điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh 2016 - 2020... nhằm đảm bảo cân đối nguồn lực, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội... 

Cùng với đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án phát triển nhà ở các địa phương Hạ Long, Quảng Yên; thông qua Danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 3 trên địa bàn tỉnh năm 2020 để thực hiện 11 dự án thu hồi đất, có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thông qua chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác đối với 7 dự án, công trình... nhằm tạo cơ sở thực hiện và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn phát biểu nhận nhiệm vụ

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn qua và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh và phát huy hiệu quả sau đầu tư.

HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới tổ chức kỳ họp có kết quả, rút ngắn thời gian, đọc tóm tắt các báo cáo, tờ trình, dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu thảo luận; tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm kỳ họp trên máy Ipad trang bị cho đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu mời để khai thác tài liệu phục vụ kỳ họp, hạn chế tối đa việc in, gửi tài liệu bằng bản giấy...; thực hiện đăng tải đầy đủ các tài liệu liên quan đến kỳ họp trên website của Tỉnh tại địa chỉ www.quangninh.gov.vn- Banner “Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XIII”, phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền về kỳ họp.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích