Đồng chí Võ Chí Công: Dấu ấn nhà lãnh đạo xuất sắc, kiến tạo đổi mới

09:45 10/08/2022

Đồng chí Võ Chí Công - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng là tấm gương cao đẹp của một người cộng sản kiên cường, mẫu mực, là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Võ Chí Công: Dấu ấn nhà lãnh đạo xuất sắc, kiến tạo đổi mới
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công về thăm xí nghiệp may huyện Núi Thành (Quảng Nam) năm 1992. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Mở ra bước ngoặt trong sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu đổi mới

Đồng chí Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn (bí danh Xuân, Năm Công), sinh ngày 7.8.1912, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Võ Chí Công đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, đồng chí Võ Chí Công được Đảng và Nhà nước giao đảm đương nhiều nhiệm vụ, trọng trách. Ông được nhiều người nhắc đến là một nhà lãnh đạo xuất sắc, góp phần kiến tạo những bước đi đầu tiên của đổi mới.

Trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban cải tạo Nông nghiệp miền nam, trong những năm 1976-1978, đồng chí đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hợp tác hóa nông nghiệp ở miền nam.

Từ tháng 7.1976, đồng chí Võ Chí Công được phân công kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản, sau đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và được giao phụ trách khối nông nghiệp-lâm nghiệp-ngư nghiệp. Đồng chí đã tập trung lãnh đạo việc thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện, kết hợp kinh tế với quốc phòng; sâu sát cơ sở để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, nhất là những vấn đề thuộc về cơ chế quản lý kinh tế đang trói buộc, kìm hãm sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn.

Sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc thí điểm khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong sản xuất nông nghiệp ở một số hợp tác xã, đồng chí đã quan tâm chỉ đạo thực hiện rút kinh nghiệm về khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Hồng như Vĩnh Phú, Hải Phòng, Hà Nam Ninh,…

Trên cơ sở đó, đồng chí đã kiến nghị với Trung ương về tháo gỡ khó khăn, đổi mới tư duy mang tính chiến lược, góp phần quan trọng hình thành Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư về Cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp (1.1981). Đây là bước đột phá về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp.

Từ kết quả của “Khoán 100”, đồng chí được Bộ Chính trị tin cậy giao làm Trưởng Tiểu ban nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, hình thành nên Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị Về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (4/1988) - còn gọi là “Khoán 10”, mở ra bước ngoặt trong sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu đổi mới.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (từ tháng 4.1982), đồng chí Võ Chí Công đã trực tiếp tham gia xây dựng chương trình công tác và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, đường lối phát triển đất nước, như: phát triển sản xuất và cải tạo nông nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng và cải tạo công thương nghiệp; phát triển năng lượng; phân phối lưu thông; cải tiến cơ chế kinh tế, cùng với những vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng,... nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng.

Đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhà nước và Quốc hội

Tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986), đồng chí Võ Chí Công tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa VIII (1987), đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Trong 5 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Nhà nước (1987-1992), đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho sự đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhà nước và của Quốc hội trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực lập hiến, lập pháp, hướng trọng tâm công tác của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước vào việc thực hiện hai chức năng chủ yếu là lập pháp và giám sát.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, Hội đồng Nhà nước đã xem xét và công bố những đạo luật quan trọng mở đường cho sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước, như: Luật Đất đai, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Đầu tư nước ngoài,…

Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nắm bắt chính xác yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, chỉ đạo kiên định bảo vệ những nguyên tắc và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1980, sửa đổi những điều luật không còn phù hợp với đường lối đổi mới, góp phần xây dựng Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển.Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gắn liền với quá trình cách mạng, với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX.

Đồng chí Võ Chí Công từ trần ngày 8.9.2011, hưởng thọ 100 tuổi. Với những công lao, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.Theo Lao động

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông