Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính phía huyện An Dương: Hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng

20:24 09/04/2019

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện An Dương, đến nay địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án (đợt 1): 9.249,7 m2 đạt 70% tổng diện tích trong chỉ giới thu hồi. Trong đó, đất thu hồi của tổ chức quản lý sử dụng: 4.162,3m2; đất thu hồi của 3 hộ dân sử dụng: 5.087,4m2 (2 hộ ngoài đê, 1 hộ phía trong đê).

Đối với 5 hộ dân có diện tích đất thu hồi còn lại, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 4 hộ có diện tích đất thu hồi và 1 hộ có tài sản trên đất. Đã thông báo 2 lần về việc nhận tiền và bàn giao mặt bằng nhưng đến nay hộ dân vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Trong quá trình triển khai GPMB thực hiện dự án gặp một số khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án như, việc mua bán chuyển nhượng qua nhiều người sử dụng đất (mua bán, chuyển nhượng không làm thủ tục theo quy định) đã phát sinh tranh chấp về thụ hưởng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, dẫn đến người bị thu hồi đất không có sự phối hợp trong quá trình thiết lập hồ sơ kiểm kê và công khai phương án; một số người có quyền lợi liên quan thường xuyên không có mặt tại nơi cư trú do đó phải đăng báo, đài truyền hình, gửi thư bảo đảm…, dẫn đến khó khăn trong quá trình giải quyết.

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính phía huyện An Dương có tổng diện tích đất trong chỉ giới thu hồi là 13.296,4m2. Tổng số hộ dân có đất, tài sản nằm trong chỉ giới thu hồi là 8 hộ.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông