Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách tăng 7,63%

15:27 14/09/2020

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 47 chủ tàu được phê duyệt cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số tiền cam kết cho vay là 696,33 tỷ đồng.

Các Ngân hàng thương mại cũng đã giải ngân cho 47 chủ tầu, hiện tại, toàn bộ 47 tàu đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, bước đầu có hiệu quả theo phương án được phê duyệt.

Ngân hàng nhà nước Chi nhánh cũng thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường giám sát, đôn đốc các chủ tàu thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký trong hợp đồng tín dụng. Ước thực hiện đến 31/8/2020, dư nợ cho vay đạt 459,6 tỷ đồng, bằng 69,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng tính đến 31/8/2020, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn đạt 3.102 tỷ đồng, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng số khách hàng còn dư nợ là 137.838 khách hàng.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha