Dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn đạt 415 tỷ đồng

15:26 27/10/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng đã chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do dịch tả lợn Châu Phi gây ra để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và cho khách hàng vay vốn để tái đàn.

 Tính đến hết quý 3, dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn đạt 415,01 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn là 129,58 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung dài hạn 285,43 tỷ đồng. Dư nợ bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi 44,94 tỷ đồng, bằng 10,83% tổng dư nợ cho vay chăn nuôi lợn. Dư nợ được hỗ trợ là 21,4 tỷ đồng.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha