Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội đạt trên 2.875 tỷ đồng

09:16 11/11/2019

Theo thông tin từ Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố, tính đến hết tháng 9, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) đạt trên 2.875 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh, với 101.313 hộ dư nợ thông qua 2.727 tổ TK&VV tại 220 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, dư nợ cho vay qua Hội Phụ nữ đạt trên 1.344 tỷ đồng với 46.560 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Hội Nông dân đạt gần 833 tỷ đồng với 29.636 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Hội Cựu chiến binh đạt 460 tỷ đồng với 16.461 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Đoàn thanh niên đạt 238 tỷ đồng với 8.561 hộ vay vốn. Cũng tính đến 30-9, nợ quá hạn là 5,670 tỷ đồng, chiếm 0,19%/tổng dư nợ ủy thác.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông