Duy trì 1.468 câu lạc bộ "5 không, 3 sạch"

09:27 13/08/2019

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa của những cuộc vận động tới đông đảo hội viên.

Tại sinh hoạt định kỳ của tổ, mô hình, câu lạc bộ đã lồng ghép tuyên truyền 301 buổi; phối hợp với phương tiện truyền thanh của 223 xã, phường, thị trấn phổ biến các tiêu chí của gia đình "5 không, 3 sạch". Mặt khác, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng và duy trì 1.468 câu lạc bộ "5 không, 3 sạch" với đông đảo thành viên tham gia.

Đặc biệt, các cơ sở hội đã tiến hành phân tích nguyên nhân những hộ chưa đạt tiêu chí từ đó đưa ra biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ. Cho nên, tình đến hết tháng 6-2019, toàn thành phố đã có 86% hộ đăng ký thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha