Gần 128.000 đối tượng chính sách được tiếp cận vốn tín dụng

10:05 16/05/2019

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, trên địa bàn thành phố đã có 47 chủ tàu đước phê duyệt cho vay với tổng số tiền cam kết cho vay là 696,33 tỷ đồng.

Các Ngân hàng thương mại đã giải ngân cho 47 chủ tàu, hiện toàn bộ 47 tàu đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, bước đầu có hiệu quả theo phương án được phê duyệt. Tính đến ngày 30-4, dư nợ cho vay vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 đạt 668,75 tỷ đồng, tăng 49,83% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng tính đến ngày 30-4, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố đạt 2.798 tỷ đồng với 127.780 khách hàng còn dư nợ, tăng 8,62% so với cùng kỳ năm 2018.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông