Gần 19.000 tỷ đồng nộp thuế bằng hình thức điện tử

15:45 13/11/2017

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng đã chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu thuế bằng hình thức điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; hoàn thành đúng hạn các nghĩa vụ về thuế với thành phố, không để xảy ra tình trạng nợ thuế.

Kết quả đến hết 9 tháng, các chi nhánh tổ chức tín dụng đã nộp các khoản thuế theo quy định vào ngân sách nhà nước thành phố đạt 33 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT 17,8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 14 tỷ đồng, thuế môn bài 0,4 tỷ đồng, thuế khác 0,8 tỷ đồng). Trong công tác phối hợp với Cục Thuế Hải Phòng, tổng số thuế nộp qua ngân hàng là 6.740 tỷ đồng (trong đó, số thuế nộp bằng hình thức điện tử đạt 5.850 tỷ đồng). Phối hợp với Chi cục Hải quan, số thuế nộp qua ngân hàng là 19.260 tỷ đồng (trong đó, số thuế nộp bằng hình thức điện tử đạt 12.780 tỷ đồng).

Bùi Hạnh

Bình luận của bạn về bài viết...

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông