Gần 3.000 tỷ đồng cho vay sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu

15:35 11/02/2020

Tính đến hết ngày 31-1, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 16.990 tỷ đồng, tăng 13,06% so với cùng kỳ năm 2019.

Cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 40.158 tỷ đồng, tăng 5,42%. Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu 2.975 tỷ đồng, tăng 9,45%. Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 950 tỷ đồng. Cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 485 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, dư nợ ước đạt 22,1 tỷ đồng.

Cũng tính đến hết tháng 1, triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ, tổng dư nợ đạt 66,65 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 2,36 tỷ đồng.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông