Giải quyết 25.836 hồ sơ

15:44 12/04/2019

Phát huy vai trò của tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng, ngày 1-12-2018,Ban Thường vụ Quận đoàn Hải An chỉ đạo Chi đoàn phòng Tài chính - Kế hoạch quận thành lập Ban chủ nhiệm thực hiện công trình thanh niên “Ngày thứ Bảy hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính”.

Từ khi triển khai chương trình đến nay, Ban chỉ đạo và Ban chủ nhiệm công trình đã vận động được gần 80 cán bộ thu phí là đoàn viên, thanh niên tham gia, với hơn 120 giờ công/đoàn viên.

Qua đó, các cán bộ đoàn viên đã hỗ trợ giải quyết 25.836 hồ sơ nộp tiền phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, tổng thu hơn 32 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ giải quyết hồ sơ 

Ngoài ra, Phòng Tài chính - Kế hoạch còn trực tiếp tham gia lên kế hoạch, phân công và giám sát hoạt động hỗ trợ nhân dân, cán bộ thu phí của đoàn viên, thanh niên chi đoàn thuộc 16 điểm thu phí trong và ngoài địa bàn quận.

Công trình thanh niên “Ngày thứ Bảy hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính” đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hải An.

Thông qua công trình, tuổi trẻ đơn vị nói riêng và tuổi trẻ quận Hải An đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện chủ đề công tác năm của quận; khẳng định vị thế làm chủ công cuộc xây dựng đất nước.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông