Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi thành phố

15:02 17/08/2023

Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hiệu quả.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Toàn thành phố tổ chức 235 hoạt động nâng cao văn hóa đọc thu hút gần 93.000 lượt thanh thiếu nhi trên địa bàn tham gia.

Tuổi trẻ thành phố đã xây dựng và chia sẻ hơn 1.000 tin bài tuyên truyền về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức và lối sống của đoàn viên thanh niên về chương trình chuyển đổi số quốc gia, đã tiếp cận hơn 500.000 lượt đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Tuần Lễ sách và Văn hóa đọc thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và Nhân dân thành phố tham gia

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hải Phòng duy trì chuyên mục “Thanh niên Hải Phòng với những hành động đẹp ” trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng số ra hằng ngày, chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đăng trên website và Facebook  của Thành đoàn, các cơ sở.

Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt, hình ảnh đẹp, câu chuyện mang giá trị nhân văn, tạo ra xu hướng tích cực trên mạng xã hội, lấn át những thông tin xấu, độc hại, ảnh hưởng tiêu cực tới sinh viên. Các hoạt động trên đã góp phần hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Lan Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông