Tọa đàm khoa học về bộ sưu tập cổ vật An Biên

10:24 17/01/2021

Sáng 16-1, tại Khu Vincom Lê Thánh Tông, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp với Nhà sưu tập Trần Đình Thăng tổ chức giới thiệu và tọa đàm khoa học về bộ sưu tập cổ vật An Biên. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng các đại biểu thăm quan triển lãm

Sưu tập cổ vật An Biên gồm 326 hiện vật thuộc sở hữu của Nhà sưu tập Trần Đình Thăng đã được Ban chuyên môn của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam giám định với đủ loại hình, chất liệu, niên đại, mang đậm phong cách dấu ấn đặc trưng mỗi giai tầng xã hội sử dụng trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh, kiến trúc, xây dựng. Bộ sưu tập được sắp đặt, trưng bày thành 4 khu vực, gồm: Cổ vật của nhà nước Đại Việt; Đồ sứ Trung Hoa; Cổ vật thời kỳ Bắc thuộc (10 thế kỷ đầu công nguyên); Tượng Phật giáo.

Bộ sưu tập cổ vật có giá văn hóa trị lịch sử quan trọng

Các nhà khoa học, khảo cổ học qua nghiên cứu đã khẳng định giá trị di sản của sưu tập cổ vật An Biên là tinh hoa hồn cốt văn hóa dân tộc, là cứ liệu lịch sử trung thực, khách quan nhất phản ánh đời sống, nhân sinh quan xã hội của mỗi thời kỳ, từng triều đại.

Qua đó, góp phần gìn giữ quảng bá giá trị di sản theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Luật Di sản văn hóa.

Phát biểu tại buổi triển lãm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị các nhà khoa học, khảo cổ học phối hợp giám định chính xác niên đại để khẳng định giá trị các hiện vật. Dựa trên kết quả giám định, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao lựa chọn các hiện vật đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Nhà sưu tập Trần Đình Thăng – chủ sở hữu của các hiện vật đầu tư mở rộng không gian trưng bày, biên soạn sách và video giới thiệu về từng cổ vật, đồng thời có chú thích cụ thể tại các hiện vât để người thăm quan có thể hiểu được giá trị lịch sử quan trọng của hiện vật được trưng bày.

Sự kiện khẳng định thêm Hải Phòng là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, với những người con biết trân quý giá trị căn cốt, tinh túy của tổ tiên, ông cha để lại, cùng gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Xuân Hạ

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông