Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính

23:02 01/07/2021

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020). Hải Phòng là địa phương đứng thứ 2 cả nước về PAR INDEX. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, Hải Phòng đứng trong top 5 về chỉ số này. Phóng viên An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP xung quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong các lĩnh vực công tác CCHC của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua?

Đồng chí Lê Anh Quân: Thời gian qua, công tác CCHC của thành phố Hải Phòng đã có những bước chuyển biến rõ rệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP

Thứ nhất là công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới, thể hiện rõ sự chủ động, kiên quyết. Các phiên họp giao ban, thường kỳ, hàng tháng của UBND thành phố được đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng; tăng cường họp giao ban trực tuyến; giảm hội họp không cần thiết, chú trọng đến tổ chức thực hiện, hành động cụ thể, tập trung tháo gỡ những khó khăn của địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện chủ trì đối thoại hàng tháng, hằng quý với doanh nghiệp. Trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố tăng cường đối thoại trực tuyến để cung cấp thông tin, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, thu hút được sự quan tâm và tham gia của người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong CCHC. Cụ thể, chất lượng giải quyết TTHC có chuyển biến qua công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa TTHC; Tập trung rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, đặc biệt trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Từ năm 2004, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trên cả nước trong việc áp dụng thực hiện mô hình một cửa mẫu, hiện đại và có phần độc lập, chuyên trách. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị đã có Bộ phận “một cửa”. Một số mô hình sáng tạo mới đang được triển khai có hiệu quả như mô hình “một cửa thân thiện”; “một cửa điện tử liên thông”…

Thứ ba, thành phố quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đi đầu cả nước trong đổi mới tuyển dụng công chức. Để nâng cao chất lượng đầu vào của công chức, ngay từ năm 2013, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo đổi mới công tác tuyển dụng công chức từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, xác định vị trí tuyển dụng theo cơ cấu vị trí việc làm, tiếp nhận hồ sơ đến việc tổ chức thi tuyển.

Thứ tư, thành phố đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương thí điểm của Trung ương trong hoạt động sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý biên chế chặt chẽ. Theo đó, từng bước chỉ đạo đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền địa phương, trên nhiều lĩnh vực, một số lĩnh vực quan trọng như: quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước và quản lý vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; quản lý đất đai, tài nguyên; quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức ... Riêng năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, UBND TP đã ban hành 8 văn bản phân cấp trong các lĩnh vực giao thông vận tải, y tế, khoa học và công nghệ, báo chí...

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, từ năm 2017 đến nay, thành phố đã giảm tổng số 107 đơn vị (98 đơn vị đã có quyết định và 9 đơn vị đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương sáp nhập, hợp nhất), đạt tỷ lệ giảm 10,6% so với thời điểm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 19-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra.

Thứ năm, CCHC công đã đạt được kết quả tích cực, công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét, đó là thành phố đã thực hiện giao khoán kinh phí hành chính cho 100% các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp. Việc giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm tăng tính hiệu quả chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách.

Năm 2020, Hải Phòng thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong thu và quản lý các khoản chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm. Kết quả, Hải Phòng xuất sắc đạt số thu ngân sách nội địa trên 32,7 nghìn tỷ đồng bằng 106% dự toán pháp lệnh, tăng hơn 20% so với năm 2019. Trong 06 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng kinh tế thành phố vẫn đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác: tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 13,52%  so với cùng kỳ, gấp khoảng 2,4 lần bình quân chung cả nước.

Thứ sáu, thành phố tăng cường hiện đại hóa nền hành chính qua việc triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP): 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; 100% cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã…

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác CCHC, thành phố Hải Phòng đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, diện mạo thành phố đổi thay từng ngày.

 PV: Đâu là yếu tố quan trọng để thành phố đạt được những kết quả đáng mừng đó, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Anh Quân: Để có được những kết quả tích cực trong công tác CCHC thời gian qua, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Thành phố luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị quan tâm, ưu tiên tập trung chỉ đạo; kiên trì và thực hiện thường xuyên. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường họp trực tuyến; giảm hội họp không cần thiết. Thành phố tổ chức đối thoại hàng quý với người dân, doanh nghiệp để giải đáp các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, triển khai kế hoạch về công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm lan tỏa cách làm hay, kịp thời phát hiện, khắc phục và chấn chỉnh những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Các cơ quan, sở ngành, quận huyện luôn nỗ lực thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác. Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định tại các sở, ngành, quận huyện đến tận xã, phường, đơn vị để kiểm tra về kỷ luật công vụ tại các địa bàn cơ sở đối với công chức, viên chức. Cùng với đó, từ năm 2018, UBND TP cũng đã ban hành quyết định quy định trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban ngành, quận huyện trong việc thực hiện cải cách hành chính; kết quả đánh giá được sử dụng để Chủ tịch UBND TP đánh giá, phân loại cán bộ công chức hằng năm theo quy định. Việc này cũng tạo nề nếp, giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực CCHC. 

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, thúc đẩy phát triển KTXH, thay đổi diện mạo thành phố.

PV: Đồng chí cho biết thêm, trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai những giải pháp nào để duy trì và tiếp tục cải thiện Chỉ số CCHC trên bảng xếp hạng?

Đồng chí Lê Anh Quân: Để triển khai hiệu quả hơn công tác CCHC trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và sự hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan. Về quan điểm, thành phố xác định công tác CCHC cần được thực hiện một cách đồng bộ, thực chất, căn cơ và cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố. Mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nền hành chính nhà nước “phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”; hướng đến xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự minh bạch, lành mạnh, công bằng và đem đến những tiện ích, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, bảo đảm phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế hiện nay. Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới tư duy, nâng cao ý thức, trách nhiệm và khơi dậy ý chí khát khao vươn lên của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu trong công tác CCHC.

Thành phố tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra CCHC, trong đó công khai công bố chỉ số CCHC, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức gắn với phân loại, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong công tác CCHC.

Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thành phố tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở các ngành, lĩnh vực liên quan đến nhiều doanh nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư triển khai dự án, tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước, thực hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021.

Mặt khác, thành phố chú trọng các giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Tôi mong rằng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và nhân dân trên địa bàn thành phố cùng chung tay với cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Hải Phòng thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững của thành phố thời gian tới.

 PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 Vũ Duyên (thực hiện)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích