Hải Phòng cùng cả nước quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với hải sản khai thác

08:51 03/03/2023

Thực hiện nghiêm Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24-2-2023 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 4.

Chấm dứt tàu cá, ngư dân Hải Phòng vi phạm IUU

Mục tiêu mà kế hoạch này hướng tới là nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân Hải Phòng vi phạm IUU, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Hải Phòng phấn đấu ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân Hải Phòng vi phạm IUU

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố. Mặt khác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong việc chống khai thác IUU; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Hải Phòng vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của Luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản vì lợi ích của người dân, của quốc gia.

Và để đạt được mục tiêu trên, thành phố đã xác định rõ 8 nhóm nội dung trọng tâm cần quyết liệt tập trung thực hiện. Theo đó, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân về Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy trong lĩnh vực này, thành phố chú trọng triển khai các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Hải Phòng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Siết chặt kiểm soát tàu cá ra, vào các cảng cá, giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản qua cảng; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản theo chuỗi. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các quy định có liên quan đến theo dõi, kiểm soát, giám sát hành trình tàu cá; vận hành, khai thác kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tàu cá giữa các cơ quan, đơn vị để quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đảm bảo tính chính xác và kiểm tra chéo thông tin.

Mặt khác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU; tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên các vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi. Thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các nước về chống khai thác IUU cũng được thành phố chú trọng triển khai để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tàu cá và ngư dân Hải Phòng khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài...

Và trước mắt, từ nay đến tháng 5 tới, Hải Phòng xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt triển khai nghiêm túc, hiệu quả, phấn đấu cùng cả nước gỡ bỏ thành công “thẻ vàng” của EC đối với hải sản khai thác của Việt Nam.

Cũng tại kế hoạch này, Hải Phòng đã xác định rõ 4 giải pháp cần tập trung thực hiện. Trong đó, giải pháp thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân được đặt lên hàng đầu. Tiếp đó là các giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và quản lý chuyên ngành; xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị, địa phương

Để tổ chức thực hiện, UBND TP giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, quận. Theo đó, Sở NN&PTNT - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thuỷ sản

Mặt khác, chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Thanh tra sở, Ban Quản lý cảng cá, bến cá căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý chặt chẽ hơn đối với tàu cá của Hải Phòng thường xuyên hoạt động trên địa bàn ngoài thành phố. Đảm bảo công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đúng quy định.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các tàu cá tại các cảng cá và trên biển thuộc phạm vi quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU. Đảm bảo các tàu cá trên địa bàn thành phố được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu tàu cá VNFISHBASE…

UBND TP giao CATP tăng cường công tác phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, các hành vi lợi dụng tàu cá, khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép và khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với các hành vi này.

UBND các huyện, quận thì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định của Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản của Trung ương và địa phương về thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

Chỉ đạo UBND cấp xã phải nhất quán tư tưởng, quan điểm trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật vừa đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ người dân để cùng thực hiện hiệu quả mục tiêu chung là gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Mặt khác, chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá trên địa bàn quản lý; giao cụ thể cho UBND cấp xã, lực lượng chức năng tại địa phương lập danh sách tàu cá không tham gia hoạt động khai thác để theo dõi, quản lý. Tiến hành rà soát toàn bộ các bến cá, khu neo đậu, các địa điểm tàu cá thường xuyên cập, bốc dỡ thủy sản khai thác.

Đối với các Cảng cá trên địa bàn địa phương không thuộc quản lý của Ban Quản lý cảng cá, bến cá thành phố thì thành lập tổ chức quản lý cảng cá để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào các cảng cá theo quy định. Đảm bảo 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ tại địa phương phải được giám sát…

Bình Huệ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích