Triển khai Kế hoạch chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với đoàn thành tra của EC lần thứ 4 *Phấn đấu gỡ “Thẻ vàng” đối với thuỷ sản khai thác của Việt Nam trong năm 2023

20:21 20/02/2023

Chiều 20-2, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến công bố, triển khai Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với đoàn thành tra của Uỷ ban Châu Âu (EC) lần thứ 4 tới 28 tỉnh/thành phố ven biển trực thuộc TW Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Hải Phòng, lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng đại diện một số sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo UBND các quận/huyện tham dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Ngày 13-2-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 81/QĐ-TTg Ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác IUU chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4”. Quyết định được ban hành nhằm quán triệt rõ quan điểm việc ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU là trách nhiệm của mỗi quốc gia có biển để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển bền vững, ổn định sinh kế bền vững của người dân, đảm bảo QP-AN trên các vùng biển và thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Việc ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu mà Quyết định này hướng tới là nhằm triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023. Thống nhất từ nhận nhận thức đến hành động, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp của các ban, bộ, ngành, địa phương có liên tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Mặt khác, góp phần quản lý, khai thác và phát triển bền vững ngành thủy sản vì lợi ích của người dân, của quốc gia; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững; góp phần đảm bảo QP-AN, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng đã quy định rõ 6 nhóm trách nhiệm, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện đến tháng 5-2023 và 8 nhóm trách nhiệm, giải pháp lâu dài và công tác tổ chức thực hiện để các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW ven biển, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tại hội nghị, sau phần công bố Quyết định 81/QĐ-TTg, hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu trao đổi, bàn giải pháp triển khai hiệu quả Quyết định trên để khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết phục vụ đợt làm việc với đoàn thành tra của EC lần thứ 4 để gỡ bỏ thành công “Thẻ vàng” đối với thuỷ sản khai thác của Việt Nam trong năm 2023.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông