Hải Phòng đẩy mạnh triển khai đề án 06/CP

21:41 07/04/2022

Ngày 6-1-2022 Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP). Nhận thức được tầm quan trọng của đề án, thời gian qua, bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Hải Phòng đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động được sự tham gia, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nên bước đầu đạt được một số kết quả tích cực…
Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử và cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho nhân dân

Vào cuộc quyết liệt…

Đề án 06/CP nhằm hướng tới mục tiêu tổng quát là ứng dụng CSDLQG về DC, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích sau: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển KT-XH; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Nghiêm túc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9-3-2022, UBND TP đã ban hành Quyết định số 745/Q Đ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP tại thành phố. Tiếp đó, UBND TP đã ban hành các Kế hoạch, Công văn về việc triển khai đề án; hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) với hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

Căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Công an, UBND TP, CATP đã ban hành hệ thống các văn bản triển khai thực hiện đề án trong toàn lực lượng. Theo đó, Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP trong CATP được thành lập theo Quyết định số 266/QĐ-CAHP-PV01 ngày 15-3-2022 do trực tiếp Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP làm Tổ trưởng; Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP làm Tổ phó; các đồng chí Trưởng phòng: Tham mưu, Cảnh sát QLHC về TTXH, Hậu Cần, PA05, Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát PCCC & CNCH, Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phụ trách lĩnh vực CSDLQG về DC làm thành viên.

Ngay sau khi thành lập, Tổ công tác đã bắt tay ngay vào việc chủ động làm tốt vai trò thường trực tham mưu cho UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đề án theo đúng chương trình, kế hoạch, lộ trình do Thủ tướng Chính phủ đề ra. Đồng thời, chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các sở, ban, ngành chức năng thành phố triển khai hiệu quả Kế hoạch của Bộ Công an, UBND TP về việc triển khai đề án; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện.

Trả thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân

Cùng với đó, CATP đã chủ động làm tốt công tác phối hợp nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ tập hợp, báo cáo Bộ Công an cấp tài khoản người dùng để kết nối với CSDLQG về DC, khai thác thông tin công dân phục vụ giải quyết các TTHC. Mặt khác, quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, thu thập, cập nhật và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong CSDLQG về DC bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, đáp ứng tốt yêu cầu làm giàu dữ liện dân cư; tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện theo quy định.

Công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNEID trên địa bàn thành phố và phối hợp rà soát, cập nhật thông tin về tiêm chủng Covid-19; cập nhật thông tin về người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được Công an các đơn vị, địa phương chú trọng đẩy mạnh.

Tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư

Đáng chú ý, để bảo đảm dữ liệu dân cư được “làm sạch”, CATP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp rà soát, cập nhật “làm sạch” dữ liệu; phối hợp rà soát, cung cấp tài khoản để triển khai việc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Phối hợp kiểm tra an ninh, an toàn máy móc, thiết bị, đường truyền. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện về hậu cần, tài chính, nhân lực thực hiện nghiêm công tác xây dựng CSDLQG về DC phục vụ việc triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ có liên qua đến đề án 06/CP trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố thì đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, thành lập BCĐ thực hiện đề án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Công an, UBND TP.

Kết quả bước đầu…

Nhờ đó, tính đến nay, triển khai đề án 06/CP, cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, Hải Phòng đã tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Triển khai nhóm nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số, tính đến nay, CATP đã thu thập thông tin dân cư thường trú đạt tỷ lệ 100% với 671.191 hộ, bằng 2.259.756 nhân khẩu, làm sạch thông tin dân cư đạt 98% với 658.106 hộ, bằng 2.211.329 nhân khẩu. Tổng số hồ sơ đã thu nhập phục vụ cấp thẻ CCCD đạt 1.485.005/1.585.002 hồ sơ, đạt gần 94%. Số thẻ CCCD đã trả cho công dân là 1.223.688 thẻ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH rà soát, xử lý nhân khẩu trùng thông tin để làm sạch dữ liệu dân cư

Đáng chú ý, đến hết tháng 3 năm nay, CATP đã triển khai công tác cấp Thông báo số định danh cá nhân cho 656.836/653.526 công dân, đạt 101% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tiếp nhận, giải quyết 22.628 hồ sơ thường trú, 4.223 hồ sơ tạm trú tại trụ sở tiếp công dân; 85 hồ sơ thường trú, 109 hồ sơ tạm trú qua Cổng dịch vụ công. Đồng thời, thu thập, cập nhật thông tin về tiêm chủng Covid-19 cho trên 1,14 triệu công dân tiêm mũi 1, gần 717 nghìn công dân tiêm mũi 2 và gần 446 nghìn công dân tiêm mũi 3.

Rà soát, cập nhật thông tin về người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ là 65 công dân với số tiền 155.740.000 đồng. CATP đã tổ chức cài đặt phần mềm, tập huấn và thực hiện thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố.

Đối với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Hải Phòng đã kết nối 14 thủ tục (11 thủ tục ngành Công an và 3 thủ tục ngành Tư pháp) từ tháng 3-2022. Trong đó, đã có 2 thủ tục ngành Công an hoàn thành gồm: Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD và thông báo lưu trú. Hiện, 12/14 thủ tục còn lại đang được ngành Công an và Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH giới thiệu hệ thống máy chủ Trung tâm dữ liệu dân cư

Hải Phòng phấn đấu trong tháng 5-2022 sẽ hoàn thành kết nối 11 thủ tục thuộc các ngành: Tư pháp, LĐTB&XH, Thuế, BHXH, TN&MT, GTVT, GD&ĐT, Công ty TNHH MTV Điện lực thành phố. Hiện, các thủ tục này đang triển khai theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương.

Về kết nối, tích hợp khai thác thông tin công dân trong CSDLQG về DC, Hải Phòng đã hoàn thành kết nối hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) bảo đảm các điều kiện.

Riêng Sở TT&TT đã chủ động triển khai việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDLQG về DC với các cơ sở dữ liệu khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đăng ký sử dụng dịch vụ được cung cấp từ CSDLQG về DC để thực hiện các TTHC có liên quan...

Đồng bộ các giải pháp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế triển khai cho thấy, đề án 06/CP có nhiều nội dung, nhiệm vụ mới, chưa từng có tiền lệ, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương nên quá trình triển khai còn vấp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến còn rất khiêm tốn.

Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử và cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho nhân dân

Được biết, để triển khai hiệu quả đề án, UBND TP đã có văn bản đề nghị Bộ Công an quan tâm, trang bị hệ thống máy móc, thiết bị mới; nâng cấp, đảm bảo đường truyền CSDLQG về DC từ Trung ương đến cấp xã tại Hải Phòng. Đồng thời, sớm mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công nhân viên thuộc các sở, ban, ngành, địa phương và các cá nhân, tổ chức sử dụng tài khoản phục vụ việc kết nối, xác thực thông tin công dân trong CSDLQG về DC…

Cùng với đó, UBND TP đang tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương thành lập Tổ công tác cấp huyện, cấp xã do Chủ tịch UBND huyện, xã trực tiếp làm Tổ trưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của  các cơ quan, đơn vị và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của đề án cũng như sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Riêng CATP thì tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan đến CSDLQG về DC và thu nhận, quản lý CCCD, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương có liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu trong quá trình giải quyết TTHC.

Đồng thời, đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử và cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho nhân dân. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc cho Hải Phòng xây dựng thành công Chính quyền điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông