HĐND cấp quận đầu tiên xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 - Bước đột phá trong cải cách hành chính ở quận Hồng Bàng

16:42 31/07/2020

HĐND quận Hồng Bàng là đơn vị đầu tiên trong thành phố Hải Phòng, chủ động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

Trao bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong hoạt động của HĐND quận

Quyết tâm bứt phá

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn cho biết, HĐND quận Hồng Bàng được tái thành lập năm 2016 sau hơn 7 năm thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường. Ngay sau khi thành lập, HĐND quận đã chủ động, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Trong những năm qua, kinh tế quận tiếp tục phát triển, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch mạnh sang thương mại, dịch vụ, tỷ trọng dịch vụ tăng cao. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 7.319 tỷ đồng. Đô thị phát triển đột phá, nhiều công trình mới được đầu tư xây dựng, diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại, không gian được mở rộng.

Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, vững chắc, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đó khẳng định sự đúng đắn trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND quận.

Bên cạnh đó, Hồng Bàng là địa phương đi đầu thành phố trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Năm 2019, Hội đồng nhân dân quận đã xây dựng Cổng thông tin điện tử và Trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận. Trong đó, Trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận phục vụ cho điều hành tác nghiệp hàng ngày của HĐND quận. Cổng thông tin điện tử với chức năng cung cấp thông tin hoạt động của HĐND quận, cung cấp tài liệu, văn bản của HĐND quận, đồng thời là kênh tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian chi phí, nâng cao sự tương tác giữa cử tri với đại biểu HĐND, giữa các đại biểu HĐND quận với nhau.

Trong những ngày tới đây, Hội đồng nhân dân quận tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND “không giấy tờ”.

Thực hiện Nghị quyết số 17, Hội nghị trung ương 5 khóa X, và Nghị quyết số 30C của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, với quyết tâm bứt phát trong công tác cải cách hành chính, tháng 3-2020, Thường trực HĐND quận đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong hoạt động của HĐND quận...

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ

Những việc cần làm ngay

Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện, đến nay các tài liệu đã hoàn thành và đưa vào áp dụng. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với mục tiêu sáng tạo, phát huy dân chủ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Thường trực HĐND quận Hồng Bàng cam kết: Thứ nhất, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thứ hai, Thường trực HĐND quận, các Ban của HĐND quận, Văn phòng quận, các đại biểu HĐND quận hoạt động sáng tạo, phát huy dân chủ, gắn bó mật thiết với nhân dân, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Thứ ba, cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư cho hoạt động của HĐND quận, Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận, Văn phòng quận, Đại biểu HĐND quận đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thứ tư, thường xuyên nâng cao kỹ năng, phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Thứ năm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Là cơ quan HĐND đầu tiên trong thành phố Hải Phòng, chủ động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015, nên việc xây dựng các yêu cầu tiêu chuẩn, các quy trình tác nghiệp là hoàn toàn mới, không có sự kế thừa. Bên cạnh đó chưa có các quy định cụ thể về hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của HĐND, do đó quá trình thực hiện không tránh khỏi các điều chỉnh cần thiết…

Để việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của HĐND quận đạt hiệu quả cao nhất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn yêu cầu, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong hoạt động của HĐND quận đến các tổ chức, cá nhân và mọi người dân biết và tham gia vào quá trình vận hành hệ thống, đặc biệt là nâng cao nhận thức quyết tâm thực hiện bằng được, khắc phục khó khăn, các rào cản để việc áp dụng không hình thức mà đạt hiệu quả.

Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc duy trì áp dụng ISO trong hoạt động của HĐND quận, tổ chức đào tạo, áp dụng hệ thống đối với các Ban HĐND quận, Văn phòng quận, các đại biểu HĐND quận, để quá trình áp dụng các quy trình tác nghiệp đảm bảo hiệu quả.

Các Ban HĐND quận, Văn phòng quận, các đại biểu HĐND quận, các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện trên cơ sở thực tiễn và các quy định của pháp luật tiếp tục xem xét, khắc phục, cải tiến các quy trình và công bố sự phù hợp của Hệ thống.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha