Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai toàn thành phố: Năm 2020 phấn đấu cấp hơn 9.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

14:33 14/01/2020

Trên đây là mục tiêu mà hệ thống văn phòng đăng ký đất đai trên toàn thành phố đặt ra, phấn đấu thực hiện trong năm 2020.

 Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường khen thưởng các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có thành tích năm 2019

Trong năm 2019, hệ thống văn phòng đăng ký đất đai gồm văn phòng thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và 14 chi nhánh đặt tại các quận, huyện (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ) đã cấp hơn 11.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) lần đầu và hàng chục nghìn hồ sơ đăng ký biến động đất đai trên địa bàn thành phố.

Một số địa phương có số giấy chứng nhận lớn là Lê Chân, Hồng Bàng, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, An Dương.

Khắc phục khó khăn về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính-hiện toàn thành phố có 17/233 xã, phường có bản đồ địa chính-trong năm 2020 này, toàn hệ thống văn phòng đăng ký đất đai của thành phố phấn đấu cấp 9.634 giấy chứng nhận lần đầu, trong đó 454 giấy chứng nhận lần đầu của các tổ chức và 9.180 giấy đối với các hộ gia đình, cá nhân.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích