Hỗ trợ 70 nhóm trẻ độc lập tư thục

09:16 13/08/2019

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã duy trì hỗ trợ cho 70 nhóm trẻ độc lập tư thục, 70 nhóm giám sát; 12 câu lạc bộ chủ nhóm trẻ trên địa bàn 12 quận, huyện có nhóm trẻ được thụ hưởng Đề án 404 "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất".

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố còn tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp, người quản lý nhóm trẻ, chính quyền địa phương, người chăm sóc trẻ.

Các cấp hội phụ nữ cấp phát 1.000 cuốn tài liệu, phát thanh trên hệ thống truyền thanh về việc hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ thành phố đã hướng dẫn cho 3 nhóm trẻ thôi không tham gia Đề án và thẩm định 3 nhóm thay thế; đồng thời thu hồi gói hỗ trợ về đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học chuyển sang nhóm mới thay thế.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông