Hỗ trợ triển khai thực hiện “Điểm khai báo y tế bằng QR-Code”

18:54 25/02/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã in ấn poster “Điểm khai báo y tế bằng QR-Code” để thực hiện việc khai báo y tế điện tử và kiểm soát ra/vào bằng QR-Code phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đến Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) để tiếp nhận poster và được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện “Điểm khai báo y tế bằng QR-Code” phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, triển khai nhân rộng “Điểm khai báo y tế bằng QR-Code” tại các địa điểm công cộng, đông người ra/vào để thực hiện việc khai báo y tế điện tử và kiểm soát ra/vào bằng QR-Code phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông