Hoàn thành cải tạo, sửa chữa gần 12.740,5m đường giao thông

16:56 27/03/2018

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, tổng số ngõ ngách cần nâng cấp, cải tạo sửa chữa trên địa bàn 4 quận là 521 ngõ với chiều dài ước tính 37.559,7m.

Cụ thể, quận Hồng Bàng có 140 ngõ với tổng chiều dài khoảng 13.528,7m (27 ngõ đã hoàn thành trong năm 2017, 13 ngõ hoàn thành trong năm 2018, 90 ngõ chưa triển khai). Quận Hải An có 165 ngõ với tổng chiều dài khoảng 22.583m, cần cung cấp khoảng 6.399,1 tấn xi măng (21 ngõ đã hoàn thành trong năm 2017, 144 ngõ chưa triển khai). Quận Ngô Quyền có 102 ngõ với tổng chiều dài 8.252m, cần cung cấp khoảng 1.000 tấn xi măng (20 ngõ đã hoàn thành trong năm 2017, 82 ngõ chưa triển khai). Quận Lê Chân có 114 ngõ với tổng chiều dài khoảng 3.196m, cần cung cấp khoảng 1.523 tấn (24 ngõ đã hoàn thành trong năm 2017, 90 ngõ chưa triển khai).

Tính đến tháng 3 đã cung cấp 2.361,63 tấn xi măng để phục vụ cải tạo, sửa chữa hoàn thành gần 12.740,5m đường giao thông (tương ứng với 105/521 ngõ).

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông