Hoạt động văn hóa đạt hiệu quả cao từ xã hội hóa

11:02 14/08/2018

Thời gian qua, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa được các cấp, các ngành liên quan chủ động triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng.

Công tác xã hội hóa mang lại hiệu quả cao cho các hoạt động văn hóa

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa và Thể thao, nổi bật trong thực hiện xã hội hóa là các lĩnh vực: xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích; phong trào văn nghệ quần chúng; hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; phát triển các dịch vụ văn hóa nghệ thuật.

Đến nay, toàn thành phố có 720 hương ước Làng văn hóa và 1.024 quy ước Khu dân cư văn hóa được phê duyệt. Toàn thành phố đã xây dựng được trên 800 đội văn nghệ, 2.600 CLB, trên 200 tủ sách cơ sở…, trong đó kinh phí tổ chức và duy trì hoạt động của phong trào này chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa.

Thành phố có 8 đơn vị hoạt động nghệ thuật theo hình thức xã hội hóa và trên 600 dịch vụ văn hóa các loại. Hàng năm, thành phố tổ chức khoảng 10 cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng từ cơ sở đến thành phố. Các đơn vị tổ chức khoảng 200 đến 250 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng theo hình thức xã hội hóa.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông