Học sinh sẽ làm bao nhiêu bài kiểm tra trong học kỳ II năm học 2019-2020

  17:36 28/04/2020

  Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30-3-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020. Bộ cũng đã ban hành các công văn hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

   

  Học kỳ II năm học 2019-2020 diễn ra trong những ngày chống dịch COVID-19

  Mới đây nhất, ngày 28-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Công văn số 1468/BGDĐT- GDTX hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.

  Theo đó, căn cứ quy định về kiểm tra, đánh giá tại Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11-8-2014 của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thường xuyên điều chỉnh việc kiểm tra đánh giá học viên học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo hướng kiểm tra.

  Đối với kiểm tra miệng, 15 phút: những môn học từ 1 tiết đến 1,5 tiết/ tuần phải kiểm tra miệng hoặc kiểm tra 15 phút ít nhất 1 lần; những môn học từ 2 tiết đến 3 tiết/ tuần kiểm tra ít nhất 2 lần; những môn học từ 3,5 tiết đến 4 tiết/ tuần kiểm tra ít nhất 3 lần. Đối với bài kiểm tra một tiết, thực hành: những môn học từ 1 tiết đến 2 tiết/ tuần phải có ít nhất 1 bài kiểm tra; những môn học từ 3 tiết trở lên phải có ít nhất 2 bài kiểm tra.

  Về chế độ làm việc nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1366/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22-4-2020 của Bộ GD-ĐT.

  Trước đó, ngày 22-4-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông (gọi tắt là cơ sở giáo dục) như sau: Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo Công văn số 1061/BGDĐT- GDTrH ngày 30-3-2020 và Công văn số 1113/BGDĐT- GDTrH ngày 25-3-2020 của Bộ GD-ĐT.

  Về số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kỳ, giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu: Với kiểm tra thường xuyên, môn học có từ 1 tiết trở xuống/ tuần phải có ít nhất một đầu điểm; môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/ tuần phải có ít nhất hai đầu điểm; môn học có từ 3 tiết trở lên/ tuần phải có ít nnhất 3 đầu điểm. Với kiểm tra định kỳ, môn học có từ 2 tiết trở xuống/ tuần phải có ít nhất một đầu điểm; môn học có từ trên 2 tiết/ tuần phải có ít nhất hai đầu điểm.

  Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới, thực hiện việc đánh giá định kỳ theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10-9-2015 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình trường học mới và Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 5-4-2017 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện một số quy trình về đánh giá học sinh trung học cơ sở học mới từ năm học 2016-2017.

  Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT- GDTrH ngày 3-10-2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. Đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: vấn đáp, phỏng vấn, kiểm tra ngắn/ nhanh dạng viết hoặc trên máy tính, báo cáo thuyết trình; kết quả/ sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo…).

  Đối với hoạt động Giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục.

  HẢI HẬU

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông