Nâng cao hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

20:46 15/05/2019

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Bảo đã triển khai toàn diện, sâu rộng, đạt hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đỗ Trung Kiên xung quanh vấn đề này.

ss

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Bảo đã đạt được trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”?

Đại tá Đỗ Trung Kiên: Xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, ngay từ khi phát động, chúng tôi đã quán triệt toàn diện trong các tổ chức, tới toàn thể cán bộ, hội viên về nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung của phong trào, từng bước đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB huyện Vĩnh Bảo đã có bước phát triển mới, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và Hội.

ss

Hội CCB xã Nhân Hòa tham gia xây dựng đường nội đồng, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong đó nổi bật là: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; vươn lên xóa nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Hội cấp trên và địa phương phát động; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh... góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN của địa phương, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, được nhân dân đánh giá cao.

PV: Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tác động thế nào đến việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội trong 5 năm qua, thưa đồng chí?

 Đại tá Đỗ Trung Kiên: Có thể nói, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã luôn bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố và huyện, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân như giải phóng mặt bằng, phức tạp ANCT, TTATXH, đã khơi dậy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, hội viên.

ss

Hội CCB xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn Dương Am

Hội viên đã tham gia hàng nghìn ý kiến vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp, huy động hơn 300 cán bộ, hội viên tham gia các tổ bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV, đóng góp trên 500 ý kiến với cấp ủy trong dịp Đại hội Đảng các cấp và các đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Điển hình như việc Hội đã tích cực tuyên truyền và gương mẫu đi đầu trong giải phóng mặt bằng triển khai các dự án Quốc lộ 10, Quốc lộ 37 với số lượng hộ dân lớn, trong đó, 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cũng góp phần thúc đẩy phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”. 5 năm qua, các cấp Hội đã nhạy bén, chủ động gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”. Do vậy, phong trào thi đua đã được lan tỏa, phát triển rộng khắp trong toàn Hội.

ss

 Hội viên Hội CCB xã Thắng Thủy triển khai mô hình nuôi cá nồng bè

Đến nay, toàn Huyện hội đã sử dụng có hiệu quả 292 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi và từ quỹ Hội do CCB tự đóng góp, xã hội hóa; đã xóa được 37 nhà dột nát, giải quyết gần 7.088 việc làm cho cựu chiến binh và con em cựu chiến binh.

Hiện có 3/30 xã, thị trấn có hộ nghèo, 6/30 xã có hộ cận nghèo, trên 60% số hộ cựu chiến binh có mức sống khá và giàu. Cựu chiến binh huyện vẫn duy trì 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1 tổ hợp tác xã, 89 trang trại, 90 gia trại, 1 câu lạc bộ doanh nghiệp, 1 câu lạc bộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 1 câu lạc bộ làng nghề do cựu chiến binh làm chủ có doanh nghiệp doanh thu đến hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn cựu chiến binh và con em các đối tượng chính sách góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của địa phương…

Hội cũng đã vận động quyên góp và xã hội hóa được 1,6 tỷ đồng xây được 21 ngôi “Nhà tình nghĩa đồng đội”. Trong dịp lễ, tết và ngày truyền thống của Hội, toàn Huyện hội đã tặng 1.427 suất quà với tổng giá trị 2,95 tỷ đồng.

PV: Xin đồng chí cho biết phương hướng, mục tiêu thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội trong thời gian tới?

ss

Hội CCB xã Hòa Bình trao bò tặng gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn

 Đại tá Đỗ Trung Kiên: Trong thời gian tới, Hội đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Hội Cựu chiến binh.

Các tổ chức hội cơ sở tuyên truyền, bồi dưỡng, kết nạp 40% trở lên cựu chiến binh chưa vào Hội, 78% cựu quân nhân vào câu lạc bộ; 30/30 tổ chức Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn không có hộ cựu chiến binh nghèo, không có hộ nhà dột, nhà cấp bốn…, quyết tâm thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do hội cấp trên và địa phương phát động; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

LÊ HÒA (thực hiện)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông