Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước”

17:25 30/09/2022

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng, vừa tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước”.

Dự hội nghị có các đồng chí: ThS.GVC Dương Thị Kim Toan - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu; TS.NGƯT Trần Thị Mai - Trưởng phòng Đào tạo & Quản lý khoa học; Phạm Mạnh Hùng - cán bộ văn phòng Đảng ủy trường; ThS Lê Trường Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên trường; ThS Phạm Thị Kim Oanh - Phó Bí thư Đoàn trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên trường và hơn 200 đoàn viên sinh viên nhà trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ThS.GVC Dương Thị Kim Toan - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu, giới thiệu khát quát cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng giải pháp bồi dưỡng tư tưởng, nhận thức cho các bạn đoàn viên sinh viên, đẩy mạnh phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ tham gia các phong trào hành động cách mạng.
ThS Lê Trường Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Qua đó, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, phấn đấu xây dựng lớp thanh niên nhà trường thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông