Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 – 2030

  14:30 15/08/2022

  Chiều 11-8, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 – 2030. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện, lực lượng vũ trang thành phố.
  Quang cảnh hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 – 2030.

  Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết, Hải Phòng hiện là một trong 7 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn làm thí điểm để xây dựng và công nhận mô hình quận, huyện, thành phố học tập trong năm 2022. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, đây cũng là thách thức đặt ra đòi hỏi các Sở, ngành, đơn vị và địa phương thành phố phải có quyết tâm cao trong việc  triển khai thực hiện.

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14/CT-TTg và Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng việc phấn đấu thực hiện thí điểm thành công mô hình huyện/thành phố học tập, tỉnh/thành phố học tập, Phó Chủ tịch yêu cầu các địa phương được chọn thí điểm xây dựng mô hình nghiên cứu kỹ những nội dung được quán triệt, tiếp thu đầy đủ các thông tin để vận dụng và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện tại địa phương.

  Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã thông tin, giới thiệu các Văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2021 – 2030; quán triệt, triển khai các Quyết định số 1373/QĐ-TTg, Quyết định số 387, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND thành phố nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng, hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập.

  Thiên An

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông