Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Bạch Đằng (Tiên Lãng)

21:15 06/06/2019

Vừa qua, tại UBND xã Bạch Đằng, Ban Chỉ đạo 24 UBND huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Bạch Đằng.

Theo UBND xã Bạch Đằng (huyện Tiên Lãng), từ khi có chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quyết định số 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đảng ủy- UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các thôn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức, cá nhân để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Trong thời gian qua, UBND xã Bạch Đằng đã tiếp nhận 12 thông tin về liệt sỹ quê quán xã Bạch Đằng, liệt sỹ quê quán huyện Tiên Lãng và liệt sỹ chưa rõ quê quán do Ban CHQS huyện Tiên Lãng cung cấp.

UBND xã đã giao Ban CHQS xã phối hợp với công chức văn hóa - xã hội 2 và các thôn tiến hành rà soát hồ sơ quy tập, đối chiếu danh sách liệt sỹ đã lưu, bổ sung thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Quang cảnh hội nghị

Xã đã bổ sung được 15 thông tin về liệt sỹ, chuyển về Ban CHQS huyện tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 24 huyện để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thời gian tới, xã Bạch Đằng đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Để thực hiện tốt việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, UBND xã Bạch Đằng đề nghị Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Ban chỉ đạo 24 huyện thường xuyên quan tâm giúp đỡ địa phương kiểm tra, rà soát hồ sơ, thông tin đối với liệt sỹ chưa được tìm kiếm, quy tập; đề nghị UBND huyện Tiên Lãng hỗ trợ kinh phí phục vụ quá trình lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ của xã đảm bảo đúng thời gian quy định.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông