Hội nghị Thành ủy 23: Thông qua báo cáo 5 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng

09:36 30/11/2019

* Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, chỉ định Đại tá Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Quyết định và chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Chương

Sáng 29-11, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 23, cho ý kiến về: báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển thành phố 5 năm 2021 - 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cho rằng Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã có sự đầu tư, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các dự thảo Báo cáo, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kết cấu Dự thảo Báo cáo khoa học, đã thể hiện kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ và đưa ra các giải pháp thực hiện rõ ràng cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị trong báo cáo cần đánh giá thêm những nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố. Cụ thể là những vấn đề: phân cấp đầu tư cho các quận, huyện; tập trung cho các dự án lớn, công trình hạ tầng giao thông thu hút đầu tư làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố...

Về các giải pháp, phương hướng giai đoạn tiếp theo, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, có chính sách về tài chính, tín dụng, phát triển thanh toán quốc tế tại thành phố; xã hội hóa các nguồn lực thực hiện công tác bảo trợ xã hội; có cơ chế để nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay; có các chính sách, định hướng đi trước đón đầu, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới; quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, nhất là đô thị khu vực ven sông...

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, đây là những nội dung quan trọng để hoạch định ra những chủ trương, định hướng, chính sách cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố, vì vậy đòi hỏi báo cáo đưa ra phải sát với yêu cầu để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, cũng như công tác chuẩn bị của Tiểu ban văn kiện. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đã tạo không khí vui mừng, phấn khởi trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Lê văn Thành cũng thống nhất với những hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra, đề nghị Tiểu ban văn kiện tiếp thu, từ đó đưa vào nhiệm vụ, giải pháp, định hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời rút ra bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố.

Đồng chí cũng lưu ý cần phân tích rõ hơn về nguồn lực thành phố, nhất là chưa được huy động hết như về nguồn lực, ngân sách còn thất thu, thất thoát; những hạn chế tồn tại trong quản lý quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, an ninh trật tự… Đồng chí cho rằng, những cơ hội, thời cơ của thành phố để mục tiêu đề ra phải gắn với Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, cùng với đó phải rà soát lại các chỉ tiêu đưa ra đảm bảo thiết thực.

* Trước đó, Hội nghị Thành ủy lần thứ 23 đã triển khai công bố Quyết định  của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ định Đại tá Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, tham gia là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông