Hội nghị Thành ủy lần thứ 25: Chuẩn bị các nội dung nhân sự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố

09:12 23/05/2020

Sáng 22-5, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị Thành ủy lần thứ 25, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Hà - Trưởng ban tổ chức Thành ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết công tác nhân sự đại hội 15; phương hướng công tác nhân sự Đại hội 16 (nhiệm kỳ 2020- 2025) của Đảng bộ thành phố; đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Chánh Văn phòng Thành ủy trình bày tờ trình của Ban thường vụ Thành ủy về phân bổ đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố.

Thành ủy thống nhất, trước mục tiêu, yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố những năm tới, trách nhiệm của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy khóa 15 là phải làm tốt công tác nhân sự Đại hội 16. Theo đó Ủy viên Thành ủy khóa 16 phải là những đồng chí đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn; thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có khát vọng phát triển.

Trên cơ sở phương hướng được Thành ủy thông qua, Ban thường vụ Thành ủy, Tiểu ban nhân sự sẽ tiến hành các quy trình công tác nhân sự, xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020- 2025 trình Thành ủy xem xét, quyết định trước khi báo cáo Bộ Chính trị theo đúng quy định.

Về phân bổ đại biểu dự đại hội có nhiều nét mới như: tăng số lượng đại biểu tại các địa bàn, lĩnh vực có đông đảng viên; có nhiều đơn vị hành chính; đặc biệt chú trọng chất lượng đại biểu, lựa chọn đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trung thành, trung thực, nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, có uy tín, trí tuệ và khả năng đóng góp vào thành công của đại hội.

Thành ủy thông qua số lượng đại biểu dự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố là 350 đại biểu, trong đó có 52 đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu phân bổ cho 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành  phố đạt kết quả rất tốt đẹp, xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng đầy đủ yêu cầu, năng động, sáng tạo đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra, niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị ngày càng sâu sắc.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Thành ủy viên khóa 15,  đặc biệt luôn đoàn kết, lãnh đạo thành phố vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trở thành điểm sáng của cả nước.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 có ý nghĩa to lớn, là bước chuẩn bị quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Đồng chí giao Ban tổ chức Thành ủy tiếp tục hoàn thiện, rút ra các bài học kinh nghiệm để làm tốt việc xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố.

Ban thường vụ Thành ủy, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, lựa chọn đội ngũ cán bộ tâm huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố.

                                                                                LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông